ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 1
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 2
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 3
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 4
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง เล่ม 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 2
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 3
bulletแบบบ้าน 3 ชั้น
bulletแบบบ้านสไตล์นอร์ดิก
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นมาตรฐาน
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นคลาสสิค
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นพรีเมี่ยม
สร้างบ้านราคาถูก
bulletโปรโมชั่นสร้างบ้าน
bulletบ้านสร้างจริง ชั้นเดียว
bulletบ้านสร้างจริง 2 ชั้น
bulletบ้านสร้างจริง ชั้นครึ่ง
bulletบ้านสร้างจริง 3 ชั้น
dot
dot
bulletความรู้เรื่องแบบบ้าน
bulletฤกษ์ดีปี2565
bulletการดูฮวงจุ้ยสร้างบ้านด้วยตนเอง
bulletฤกษ์สร้างบ้าน เสาเอกนับตรงไหน
bulletกฏหมายการสร้างบ้าน
bulletขั้นตอนสร้างบ้านกับเรา
bulletความรู้เรื่องหลังคาบ้าน
bullet- รวมแบบบ้าน S - 01 - S - 05
bullet- รวมแบบบ้าน S - 06 - S - 10
bullet- รวมแบบบ้าน S - 11 - S - 15p
bullet- รวมแบบบ้าน S - 16 - S - 20
bullet- รวมแบบบ้าน S - 21 - S - 25
bullet- รวมแบบบ้าน S - 26 - S - 30
bullet- รวมแบบบ้าน S - 31 - S - 35
bullet- รวมแบบบ้าน S - 36 - S - 40
bullet- รวมแบบบ้าน S - 41 - S - 45
bullet- รวมแบบบ้าน S - 46 - S - 50
bullet- รวมแบบบ้าน S - 51 - S - 55
bullet- รวมแบบบ้าน S - 56 - S - 60
bullet- รวมแบบบ้าน S - 61 - S - 65
bullet- รวมแบบบ้าน S - 66 - S - 70S
bullet- รวมแบบบ้าน S - 71 - S - 75
bullet- รวมแบบบ้าน S - 76 - S - 80
bullet- รวมแบบบ้าน S - 81 - S - 85
bullet- รวมแบบบ้าน S - 86 - S - 90
bullet- รวมแบบบ้าน S - 91 - S - 95
bullet- รวมแบบบ้าน S - 96 - S - 100
bullet- รวมแบบบ้าน S - 101 - S - 105
bullet- รวมแบบบ้าน S - 106 - S - 110
bullet- รวมแบบบ้าน S - 111 - S - 115
bullet- รวมแบบบ้าน S - 116 - S - 120
bullet- รวมแบบบ้าน S - 121 - S - 125
bullet- รวมแบบบ้าน S - 126 - S - 130
bullet- รวมแบบบ้าน S - 131 - S - 135
bullet- รวมแบบบ้าน S - 136 - S - 140
bullet- รวมแบบบ้าน S - 141 - S - 145
bullet- รวมแบบบ้าน S - 146 - S - 150
bullet- รวมแบบบ้าน S - 151 - S - 155
bullet- รวมแบบบ้าน S - 156 - S - 160
bullet- รวมแบบบ้าน S - 161 - S - 165
bullet- รวมแบบบ้าน S - 166 - S - 170
bullet- รวมแบบบ้าน S - 171 - S - 175
bullet- รวบแบบบ้าน S - 176 - S - 180
bullet- รวมแบบบ้าน S - 181 - S - 185
bullet- รวมแบบบ้าน S - 186 - S - 190
bullet- รวมแบบบ้าน S - 191 - S - 195
bullet- รวมแบบบ้าน S - 196 - S - 200
bullet- รวมแบบบ้าน S - 201 - S - 205
bullet- รวมแบบบ้าน S - 206 - S - 210
bullet- รวมแบบบ้าน S - 211 - S - 215
bullet- รวมแบบบ้าน S - 216 - S - 219
บ้านสองชั้นอุดร
bullet- รวบแบบบ้าน F-2 - F-7
bullet- รวบแบบบ้าน P - 01 - P - 05
bullet- รวบแบบบ้าน P - 06 - P - 10p
bullet- รวบแบบบ้าน P - 11 - P - 15
bullet- รวบแบบบ้าน P - 16 - P - 20
bullet- รวบแบบบ้าน P - 21 - P - 25
bullet- รวบแบบบ้าน P - 26 - P - 30s
bullet- รวบแบบบ้าน P - 31 - P - 35
bullet- รวบแบบบ้าน P - 36 - P - 40
bullet- รวบแบบบ้าน P - 41 - P - 45
bullet- รวบแบบบ้าน P - 46 - P - 50
bullet- รวบแบบบ้าน P - 51 - P - 55
bullet- รวบแบบบ้าน P - 56 - P - 60
bullet- รวบแบบบ้าน P - 61 - P - 65
bullet- รวบแบบบ้าน P - 66 - P - 70
bullet- รวบแบบบ้าน P - 71 - P - 75
bullet- รวบแบบบ้าน P - 76 - P - 80
bullet- รวบแบบบ้าน P - 81 - P - 85
bullet- รวบแบบบ้าน P - 86 - P - 90
bullet- รวบแบบบ้าน P - 91 - P - 95
bullet- รวบแบบบ้าน P - 96 - P - 100
bullet- รวบแบบบ้าน P - 101 - P - 105
bullet- รวบแบบบ้าน P - 106 - P - 110
bullet- รวบแบบบ้าน P - 111 - P - 115
bullet- รวบแบบบ้าน P - 116 - P - 120
bullet- รวบแบบบ้าน P - 220 - P - 225
bullet- รวบแบบบ้าน P - 226 - P - 230
bullet- รวบแบบบ้าน P - 231 - P - 235
bullet- รวบแบบบ้าน P - 236 - P - 240
bullet- รวบแบบบ้าน P - 241 - P - 245
bullet- รวบแบบบ้าน P - 246 - P - 250
bullet- รวบแบบบ้าน P - 251 - P - 255
bullet- รวบแบบบ้าน P - 256 - P - 260
bullet- รวบแบบบ้าน P - 261 - P - 265
bullet- รวบแบบบ้าน P - 266 - P - 269
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 01 - ST - 05
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 06 - ST - 10
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 11 - ST - 15
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 16 - ST - 20
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 21 - ST - 25
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 26 - ST - 30
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 31 - ST - 35
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 36 - ST - 40
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 41 - ST - 45
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 46 - ST - 50
dot
dot
bulletรวมแบบบ้าน 3 ชั้น
dot
รับสร้างบ้าน
dot


สร้างบ้านสวย
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


จังหวัดอุดร

 

อุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และยังเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมีหัตถกรรมผ้าขิตที่มีชื่อเสียงอีกด้วย
จังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอเพ็ญ อำเภอน้ำโสม อำเภอกุดจับ อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ อำเภอทุ่งฝน อำเภอสร้างคอม อำเภอไชยวาน อำเภอหนองแสง อำเภอนายูง อำเภอพิบูลย์รักษ์ กิ่งอำเภอกู่แก้ว และกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดหนองบัวลำภู
การเดินทาง
รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถ.พหลโยธิน) ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถ.มิตรภาพ) ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น ถึงอุดรธานี รวมระยะทางประมาณ 564 กิโลเมตร
รถโดยสารประจำทาง มีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถ.กำแพงเพชร (หมอชิต2) สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 936-2852–66 และที่สถานีขนส่งอุดรธานี โทร. (042) 247950-2
รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 223-7010, 223-7020
เครื่องบิน บมจ. การบินไทย ให้บริการเครื่องบินระหว่าง กรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร.1566, 280-0060, 628-2000
ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่างๆ
อำเภอกุดจับ 24 กิโลเมตร
อำเภอหนองหาน 35 กิโลเมตร
อำเภอหนองแสง 35 กิโลเมตร
อำเภอหนองวัวซอ 39 กิโลเมตร
อำเภอกุมภวาปี 43 กิโลเมตร
อำเภอเพ็ญ 43 กิโลเมตร
อำเภอโนนสะอาด 53 กิโลเมตร
อำเภอบ้านผือ 55 กิโลเมตร
อำเภอไชยวาน 62 กิโลเมตร
อำเภอทุ่งฝน 65 กิโลเมตร
อำเภอสร้างคอม 68 กิโลเมตร
อำเภอศรีธาตุ 72 กิโลเมตร
อำเภอบ้านดุง 84 กิโลเมตร
อำเภอวังสามหมอ 96 กิโลเมตร
อำเภอน้ำโสม 110 กิโลเมตร
อำเภอพิบูลย์รักษ์ 63 กิโลเมตร
อำเภอนายูง 129 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอกู่แก้ว 65 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 36 กิโลเมตร
ระยะทางจากจังหวัดอุดรธานีไปยังจังหวัดใกล้เคียง
หนองบัวลำภู 46 กิโลเมตร
หนองคาย 51 กิโลเมตร
ขอนแก่น 115 กิโลเมตร
เลย 152 กิโลเมตร
สกลนคร 159 กิโลเมตร
กาฬสินธุ์ 192 กิโลเมตร
 
สถานที่ท่องเที่ยวใน อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.

พียูดี เฮาส์ รับสร้างบ้าน
ที่อยู่ :  เลขที่ 969 / 5 ถนน :  รอบเมือง ตำบล : หมากแข้ง
อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุดรธานี      รหัสไปรษณีย์ : 41000
เบอร์โทร :  042-244-359      มือถือ :  086-355-4480,081-939-0485
อีเมล : pudhouse@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.pudhouse.com