ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 1
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 2
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 3
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 4
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง เล่ม 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 2
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 3
bulletแบบบ้าน 3 ชั้น
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นมาตรฐาน
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นคลาสสิค
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นพรีเมี่ยม
สร้างบ้านราคาถูก
bulletโปรโมชั่นแบบบ้าน
bulletโปรโมชั่นสร้างบ้าน
bulletบ้านสร้างจริง ชั้นเดียว
bulletบ้านสร้างจริง 2 ชั้น
bulletบ้านสร้างจริง ชั้นครึ่ง
bulletบ้านสร้างจริง 3 ชั้น
dot
dot
bulletความรู้เรื่องแบบบ้าน
bulletการดูฮวงจุ้ยสร้างบ้านด้วยตนเอง
bulletฤกษ์สร้างบ้าน เสาเอกนับตรงไหน
bulletกฏหมายการสร้างบ้าน
bulletขั้นตอนสร้างบ้านกับเรา
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 1
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 2
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 3
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 4
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 5
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 6
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 7
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 8
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 9
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 10
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 11
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 12
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 13
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 14
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 15
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 15P
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 16
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 17
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 18
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 19
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 20
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 21
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 22
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 23
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 24
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 25
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 26
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 27
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 28
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 29
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 30
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 31
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 32
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 33
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 34
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 35
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 36
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 37
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 38
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 39
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 40
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 41
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 42
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 43
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 44
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 45
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 46
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 47
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 48
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 49
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 50
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 51
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 52
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 53
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 54
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 55
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 56
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 57
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 58
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 59
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 60
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 61
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 62
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 63
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 63P
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 64
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 65
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 66
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 67
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 68
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 69
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 70
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 71
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 72
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 73
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 74
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 75
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 76
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 77
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 78
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 79
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 80
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 81
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 82
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 83
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 84
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 85
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 86
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 87
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 88
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 89
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 90
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 91
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 92
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 93
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 94
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 95
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 96
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 97
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 98
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 99
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 100
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 101
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 102
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 103
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 104
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 105
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 106
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 107
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 108
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 109
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 110
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 111
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 112
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 113
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 114
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 115
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 116
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 117
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 118
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 119
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 120
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 121
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 122
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 123
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 124
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 125
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 126
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 127
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 128
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 129
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 130
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 131
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 132
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 133
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 134
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 135
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 136
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 137
bulletแบบบ้านชั้นเดี่ยว S - 138
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 139
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 140
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 141
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 142
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 143
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 144
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 145
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 146
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 147
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 148
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 149
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 150
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 151
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 152
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 153
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 154
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 155
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 156
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 157
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 158
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 159
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 160
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 161
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 162
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 163
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 164
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 165
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 166
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 167
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 168
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 169
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 170
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 171
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 172
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 173
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 174
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 175
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 176
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 177
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 178
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 179
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 180
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 181
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 181s
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 182
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 183
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 184
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 185
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 186
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 187
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 188
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 189
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 190
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 191
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 192
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 193
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 194
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 195
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 196
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 197
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 198
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 199
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 200
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 201
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 202
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 203
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 204
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 205
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 206
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 207
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 208
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 209
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 210
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 211
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 212
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 213
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 214
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 215
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 216
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 217
บ้านสองชั้นอุดร
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น F - 2
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น F - 2M
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น F - 6
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 2
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 3
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 4
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 5
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 6
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 7
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 8
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 9
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 10
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 11
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 12
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 12P
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 13
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 14
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 15
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 16
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 17
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 18
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 19
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 20
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 21
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 22
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 23
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 24
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 25
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 26
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 27
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 28
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 29
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 30
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 30S
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 31
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 32
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 33
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 34
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 35
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 36
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 37
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 38
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น p - 38S
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 39
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 40
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 41
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 42
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 43
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 44
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 45
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 46
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 47
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 48
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 49
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 50
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 51
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 52
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 53
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 54
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 55
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 56
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 57
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 58
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 59
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 60
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 61
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 62
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 63
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 64
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 65
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 66
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 67
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 68
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 69
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 70
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 71
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 72
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 73
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 74
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 75
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 76
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 77
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 78
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 79
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 80
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 81
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 82
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 83
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 84
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 85
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 86
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 87
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 88
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 89
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 90
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 91
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 92
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 93
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 94
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 95
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 96
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 97
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 98
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 99
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 100
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 101
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 102
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น p - 103
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 104
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 105
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 106
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 107
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 108
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 109
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 110
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 111
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 112
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 113
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 114
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 114P
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 115
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 116
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 117
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 118
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 1
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 2
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 3
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 4
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 5
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 6
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 7
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 8
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 9
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 10
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 11
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 12
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 13
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 14
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 15
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 16
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 17
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 18
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 19
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 20
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 21
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 22
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 23
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 24
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 25
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 26
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 27
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 28
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 29
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 30
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 31
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 32
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 33
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 34
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 35
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 36
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 37
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 38
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 39
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 40
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 41
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 42
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 43
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 44
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 45
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 46
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 47
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 48
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 49
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 50
dot
dot
bulletรวมแบบบ้าน 3 ชั้น
dot
รับสร้างบ้าน
dot


สร้างบ้านสวย
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


การดูฮวงจุ้ยสร้างบ้านด้วยตนเอง

 

 ฮวงจุ้ยแปลนบ้าน ต้อนรับสิ่งดี ๆ ก่อนเข้าอยู่ เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นไร้เรื่องราวกวนใจ 

 
         การจัดแปลนบ้านคือการวางแผนและจัดตำแหน่งที่อยู่อาศัยให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ผู้อยู่ แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่าแปลนบ้านนั้นดีพอสำหรับการรองรับพลังงานดี ๆ ที่จะเข้ามาหรือไม่ เพราะแต่ละส่วนของบ้านต่างก็มีพลังงานในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้นเราจึงนำเอาหลักฮวงจุ้ยดี ๆ  ที่จะมาเผยเคล็ดการจัดแปลนบ้านตามหลักฮวงจุ้ยที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไรกันแน่ เพื่อให้คนที่กำลังวางแผนสร้างบ้านได้นำเอาใช้กันค่ะ
 
 1. ประตูทางเข้าบ้าน ด่านแรกในการต้อนรับพลังงานที่ดี

         ประตูทางเข้าบ้านถือว่าเป็นด่านแรกต้อนรับพลังงานที่ดีให้เข้ามาในบ้าน ฉะนั้นการตั้งทิศทางของประตูทางเข้าบ้านจะต้องไม่ตรงกับหน้าต่างบานใหญ่และประตูบานอื่น ๆ ในบ้าน เช่น ประตูตู้เสื้อผ้า ประตูห้องน้ำ และบันได ลักษณะของประตูจะต้องเปิดเข้ามาข้างในบ้านไม่ใช่เปิดบานประตูออกนอกบ้าน เพราะจะเป็นการผลักพลังงานดี ๆ ออกจากบ้าน อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อฮวงจุ้ยที่ประตูทางเข้านั่นก็คือ สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบประตูทางเข้าบ้าน ควรจะจัดระเบียบทางเข้าให้ดูผ่อนคลายไม่วางของเกะกะดูรกหูรกตา

 


 2. จัดวางประตูและหน้าต่างให้สมดุล เพื่อให้พลังงานไหลเวียนได้ดี

         ทว่าลมสามารถเข้า-ออกบ้านได้ทางประตูและหน้าต่าง พลังงานที่ดีก็เช่นเดียวกัน ฉะนั้นเราควรจัดสมดุลของการติดตั้งประตูและหน้าต่างให้ดี โดยประตูแต่ละห้องไม่ควรอยู่ใกล้ชิดกันเกินไป ส่วนหน้าต่างก็ควรให้อยู่ในระดับกึ่งกลางของผนังบ้านไม่สูงและไม่ต่ำจนเกือบชิดพื้น เพื่อรักษาพลังชี่ (Chi) เอาไว้ ส่วนหลังบ้านจะต้องไม่มีประตูและหน้าต่างเยอะเกินความจำเป็นเพราะจะทำให้พลังงานชี่อ่อนตัวลง

 


 3. ห้องนอน พื้นที่ส่วนตัวที่ต้องความสงบ

         ห้องนอนเปรียบเสมือนหัวใจหลักของบ้าน ดังนั้นมันควรจะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สงบปลอดภัยไร้สิ่งรบกวนและมีพลังงานที่ดีไหลเวียนตลอดเวลา ซึ่งก็ไม่ควรตั้งอยู่เหนือโรงรถ ห้องครัว และห้องน้ำหลัก แต่ควรจะตั้งอยู่เหนือห้องกินข้าวหรือห้องนั่งเล่นแทน ส่วนชั้นบนเหนือห้องนอนก็ไม่ควรเป็นห้องน้ำเด็ดขาด 

         ที่สำคัญห้องนอนต้องไม่ขวางทางเคลื่อนไหวของพลังงานหลัก โดยดูจากหลักการวางผังของยันต์แปดเหลี่ยม (Bagua) เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องนอนจะต้องไม่ตรงกับหน้าต่าง นอกจากนี้ห้ามตั้งเตียงใกล้หน้าต่างจนเกินไป หากมีห้องน้ำภายในก็ควรจัดให้อยู่เยื้องกับเตียงนอนสักหน่อย ถ้าไม่สามารถย้ายหัวเตียงออกจากผนังห้องน้ำได้ก็ให้หาหัวเตียงมากั้นไว้แทน

 


 4. ห้องครัว จัดเตรียมอาหารให้ถูกทิศเพื่อสุขภาพที่ดี

         พลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและร่างกายมักจะไหลวนเวียนอยู่ในห้องครัวเป็นหลัก แนะนำให้หลีกเลี่ยงการวางผังห้องครัวให้เผชิญหน้ากับประตูทางเข้าบ้าน แต่ถ้าไม่สามารถปรับเปลี่ยนผังได้ ก็ต้องแก้ด้วยการประดับดอกไม้ในห้องครัวหรือกระถางสมุนไพรเล็ก ๆ ให้ดูมีชีวิตชีวา นอกจากนี้ไม่ควรสร้างห้องครัวกับห้องน้ำหรือบันได ส่วนการตกแต่งห้องครัวก็ควรจัดตำแหน่งตู้เย็น อ่างล้างจาน และตู้อบให้เยื้องกันแบบมุมสามเหลี่ยม ที่สำคัญตู้อบไม่ควรตั้งอยู่ในบริเวณทำอาหารและหลังประตูด้วย

 


 5. บันได มุมพลังงานเคลื่อนไหวที่ต้องระวัง

         ตำแหน่งในบ้านที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอย่างบันไดนั้น กลับเป็นฮวงจุ้ยที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักสำหรับการจัดแปลนบ้าน ดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงการวางบันไดไว้กลางบ้านหรือตรงกับประตู ไม่อย่างนั้นจะทำให้พลังงานดี ๆ อ่อนแรงลง ซึ่งส่งผลให้ความเป็นอยู่ไม่ราบรื่น แต่ควรจะวางให้อยู่ในทิศสุขภาพ (ทิศตะวันออก) ทิศแห่งความรัก (ตะวันตกเฉียงใต้) และทิศการเงิน (ตะวันออกเฉียงใต้) ตามหลักยันต์แปดทิศ (Bagua) เพราะมันจะไปกดทับโชคลาภของแต่ละทิศเอาไว้ แต่ถ้าบ้านใครวางผิดตำแหน่งไปแล้วขอแนะนำให้เลือกวัสดุบันไดเป็นไม้แก้ไขแทน และเสริมด้วยการติดตั้งภาพวาดหรือโปสเตอร์ศิลปะ รวมทั้งการเพิ่มสีสันตรงผนังบริเวณบันไดก็จะช่วยให้ดีขึ้นได้

 


 6. ห้องน้ำ ห้องซักผ้า และห้องเก็บของต้องไม่เปิดเผย

          เริ่มจากห้องน้ำกันก่อนเลย ไม่ควรจะตั้งตรงข้ามกับประตูทางเข้า กลางบ้าน ใกล้ห้องครัว ตั้งในทิศการเงิน (ตะวันออกเฉียงใต้) และทิศที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ (ตะวันตกเฉียงใต้)

         ห้องซักผ้าและห้องเก็บของ ทั้ง 2 ห้องนี้มีความคล้ายคลึงกันมีข้าวของให้ต้องจัดการอยู่เสมอ ดังนั้นเราจึงไม่ควรตั้งให้อยู่ติดกับห้องนอนและตรงข้ามกับประตูทางเข้าบ้าน ไม่เว้นแม้แต่ตู้เก็บของที่ห้ามหันหน้าเข้าประตูทางเข้าบ้าน

 


 7. ห้องนั่งเล่น สร้างรากฐานที่มั่นคงให้ทุกคนในบ้าน

         ห้องสำคัญที่ควรจัดแปลนตามหลักฮวงจุ้ยนั้นก็คือ ห้องนั่งเล่น ศูนย์รวมของคนในบ้านทุกคนต้องมาพบปะพูดคุยและเพิ่มเติมความอบอุ่นให้แก่กัน บ้านไหนที่ไม่มีห้องนั่งเล่นหรือห้องนั่งเล่นเล็กเกินไปแสดงว่าบ้านหลังนั้นไม่มีฮวงจุ้ยที่ดี ซึ่งห้องนั่งเล่นจะต้องไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมที่ทำให้ทุกคนในบ้านรู้สึกอึกอัดเมื่อเจอหน้ากัน จัดแสงในห้องให้สมดุลโดยการใช้แสงธรรมชาติรวมด้วยก็จะดี เพื่อให้พลังงานที่ดีเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ

         จะว่าไปการจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ยอาจจะดูยากไปสำหรับบางคน แต่ถ้าทำตามหลักเหล่านี้ได้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็จะดีขึ้นใช้ชีวิตก็จะคล่องตัวมากขึ้น แถมยังเป็นการเปิดบ้านต้อนรับพลังที่สดใสให้กับชีวิตอีกด้วย


ขอขอบคุณข้อมูลจาก   fengshui.about.com
สาระน่ารู้

ความรู้เรื่องแบบบ้าน
ฤกษ์สร้างบ้าน เสาเอกนับตรงไหน
กฎหมายการสร้างบ้าน
ขั้นตอนสร้างบ้านกับเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

พียูดี เฮาส์ รับสร้างบ้าน
ที่อยู่ :  เลขที่ 969 / 5 ถนน :  รอบเมือง ตำบล : หมากแข้ง
อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุดรธานี      รหัสไปรษณีย์ : 41000
เบอร์โทร :  042-244-359      มือถือ :  086-355-4480,081-939-0485
อีเมล : pudhouse@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.pudhouse.com