ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 1
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 2
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 3
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 4
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง เล่ม 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 2
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 3
bulletแบบบ้าน 3 ชั้น
bulletแบบบ้านสไตล์นอร์ดิก
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นมาตรฐาน
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นคลาสสิค
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นพรีเมี่ยม
สร้างบ้านราคาถูก
bulletโปรโมชั่นสร้างบ้าน
bulletบ้านสร้างจริง ชั้นเดียว
bulletบ้านสร้างจริง 2 ชั้น
bulletบ้านสร้างจริง ชั้นครึ่ง
bulletบ้านสร้างจริง 3 ชั้น
dot
dot
bulletความรู้เรื่องแบบบ้าน
bulletฤกษ์ดีปี2565
bulletการดูฮวงจุ้ยสร้างบ้านด้วยตนเอง
bulletฤกษ์สร้างบ้าน เสาเอกนับตรงไหน
bulletกฏหมายการสร้างบ้าน
bulletขั้นตอนสร้างบ้านกับเรา
bulletความรู้เรื่องหลังคาบ้าน
bullet- รวมแบบบ้าน S - 01 - S - 05
bullet- รวมแบบบ้าน S - 06 - S - 10
bullet- รวมแบบบ้าน S - 11 - S - 15p
bullet- รวมแบบบ้าน S - 16 - S - 20
bullet- รวมแบบบ้าน S - 21 - S - 25
bullet- รวมแบบบ้าน S - 26 - S - 30
bullet- รวมแบบบ้าน S - 31 - S - 35
bullet- รวมแบบบ้าน S - 36 - S - 40
bullet- รวมแบบบ้าน S - 41 - S - 45
bullet- รวมแบบบ้าน S - 46 - S - 50
bullet- รวมแบบบ้าน S - 51 - S - 55
bullet- รวมแบบบ้าน S - 56 - S - 60
bullet- รวมแบบบ้าน S - 61 - S - 65
bullet- รวมแบบบ้าน S - 66 - S - 70S
bullet- รวมแบบบ้าน S - 71 - S - 75
bullet- รวมแบบบ้าน S - 76 - S - 80
bullet- รวมแบบบ้าน S - 81 - S - 85
bullet- รวมแบบบ้าน S - 86 - S - 90
bullet- รวมแบบบ้าน S - 91 - S - 95
bullet- รวมแบบบ้าน S - 96 - S - 100
bullet- รวมแบบบ้าน S - 101 - S - 105
bullet- รวมแบบบ้าน S - 106 - S - 110
bullet- รวมแบบบ้าน S - 111 - S - 115
bullet- รวมแบบบ้าน S - 116 - S - 120
bullet- รวมแบบบ้าน S - 121 - S - 125
bullet- รวมแบบบ้าน S - 126 - S - 130
bullet- รวมแบบบ้าน S - 131 - S - 135
bullet- รวมแบบบ้าน S - 136 - S - 140
bullet- รวมแบบบ้าน S - 141 - S - 145
bullet- รวมแบบบ้าน S - 146 - S - 150
bullet- รวมแบบบ้าน S - 151 - S - 155
bullet- รวมแบบบ้าน S - 156 - S - 160
bullet- รวมแบบบ้าน S - 161 - S - 165
bullet- รวมแบบบ้าน S - 166 - S - 170
bullet- รวมแบบบ้าน S - 171 - S - 175
bullet- รวบแบบบ้าน S - 176 - S - 180
bullet- รวมแบบบ้าน S - 181 - S - 185
bullet- รวมแบบบ้าน S - 186 - S - 190
bullet- รวมแบบบ้าน S - 191 - S - 195
bullet- รวมแบบบ้าน S - 196 - S - 200
bullet- รวมแบบบ้าน S - 201 - S - 205
bullet- รวมแบบบ้าน S - 206 - S - 210
bullet- รวมแบบบ้าน S - 211 - S - 215
bullet- รวมแบบบ้าน S - 216 - S - 219
บ้านสองชั้นอุดร
bullet- รวบแบบบ้าน F-2 - F-7
bullet- รวบแบบบ้าน P - 01 - P - 05
bullet- รวบแบบบ้าน P - 06 - P - 10p
bullet- รวบแบบบ้าน P - 11 - P - 15
bullet- รวบแบบบ้าน P - 16 - P - 20
bullet- รวบแบบบ้าน P - 21 - P - 25
bullet- รวบแบบบ้าน P - 26 - P - 30s
bullet- รวบแบบบ้าน P - 31 - P - 35
bullet- รวบแบบบ้าน P - 36 - P - 40
bullet- รวบแบบบ้าน P - 41 - P - 45
bullet- รวบแบบบ้าน P - 46 - P - 50
bullet- รวบแบบบ้าน P - 51 - P - 55
bullet- รวบแบบบ้าน P - 56 - P - 60
bullet- รวบแบบบ้าน P - 61 - P - 65
bullet- รวบแบบบ้าน P - 66 - P - 70
bullet- รวบแบบบ้าน P - 71 - P - 75
bullet- รวบแบบบ้าน P - 76 - P - 80
bullet- รวบแบบบ้าน P - 81 - P - 85
bullet- รวบแบบบ้าน P - 86 - P - 90
bullet- รวบแบบบ้าน P - 91 - P - 95
bullet- รวบแบบบ้าน P - 96 - P - 100
bullet- รวบแบบบ้าน P - 101 - P - 105
bullet- รวบแบบบ้าน P - 106 - P - 110
bullet- รวบแบบบ้าน P - 111 - P - 115
bullet- รวบแบบบ้าน P - 116 - P - 120
bullet- รวบแบบบ้าน P - 220 - P - 225
bullet- รวบแบบบ้าน P - 226 - P - 230
bullet- รวบแบบบ้าน P - 231 - P - 235
bullet- รวบแบบบ้าน P - 236 - P - 240
bullet- รวบแบบบ้าน P - 241 - P - 245
bullet- รวบแบบบ้าน P - 246 - P - 250
bullet- รวบแบบบ้าน P - 251 - P - 255
bullet- รวบแบบบ้าน P - 256 - P - 260
bullet- รวบแบบบ้าน P - 261 - P - 265
bullet- รวบแบบบ้าน P - 266 - P - 269
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 01 - ST - 05
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 06 - ST - 10
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 11 - ST - 15
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 16 - ST - 20
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 21 - ST - 25
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 26 - ST - 30
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 31 - ST - 35
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 36 - ST - 40
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 41 - ST - 45
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 46 - ST - 50
dot
dot
bulletรวมแบบบ้าน 3 ชั้น
dot
รับสร้างบ้าน
dot


สร้างบ้านสวย
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ความรู้เรื่องแบบบ้าน

 ความรู้เรื่องแบบบ้าน

ต้องละเอียด เพื่อป้องกันปัญหาระหว่างก่อสร้าง ที่ใช้เป็นข้อมูล และดูรายละเอียด สร้างบ้านได้มาตรฐานหรือไม่  ในการสร้างบ้าน การที่ให้บริษัทรับสร้างบ้าน ที่มีแบบบ้านไม่ละเอียด จะทำให้เกิดปัญหาอย่างมาก 
 

แบบก่อสร้างที่อยู่ในขั้นตอนการทำงานโดยทั่วไปจะมี 3 ลักษณะ คือ

 1. แบบร่าง : แบบร่างได้จากการทำแบบขึ้นตามความต้องการภายใต้ข้อมูลการออกแบบเบื้องต้นที่สถาปนิกผู้ออกแบบได้รับมา และถ่ายทอดให้เป็นไปตามแบบที่ตรงความต้องการเจ้าของมากที่สุด ประกอบด้วย

  - แปลนพื้นทุกชั้น

  - รูปด้าน

  - ภาพทัศนียภาพ (Perspective)


   
 2. แบบขออนุญาตก่อสร้าง : เป็นแบบก่อสร้างที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง และจะต้องส่งแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำหนดไว้ ประกอบด้วย

  - รายการประกอบแบบ : บอกถึงรายละเอียดวัสดุ โครงสร้าง ข้อกำหนดของวัสดุ กำลังวัสดุที่ออกแบบไว้

  - ผังบริเวณก่อสร้าง : บอกถึงขอบเขตที่ดิน แนวถอยร่นของตัวอาคารตามพระราชบัญญัติ ระบบบำบัดน้ำเสียและแนวท่อระบายน้ำ รวมถึงตำแหน่งการระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ ทิศของตำแหน่งอาคาร ซึ่งแบบผังบริเวณนี้จะเป็นแบบที่ใช้วางตำแหน่งของอาคารในพื้นที่จริงและจะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในพื้นที่จริงว่าถูกต้องหรือไม่

  - แผนที่สังเขป : บอกถึงแผนที่ตั้งของสถานที่ก่อสร้างเพื่อประโยชน์ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่ จริงของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และประโยชน์ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

  - แปลนพื้นทุกชั้น และ แปลนหลังคา

  - รูปด้าน อย่างน้อย 2 ด้าน (ส่วนใหญ่จะทำรูปด้านทั้ง 4 ด้าน)

  - รูปตัด อย่างน้อย 2 รูป 

  - รูปขยายบันได พร้อมรูปตัดบันได (กรณีอาคาร 2 ชั้นขึ้นไป)

  - รูปขยายห้องน้ำ

  - แปลนโครงสร้างทุกชั้น และแปลนโครงสร้างหลังคา

  - รูปขยายโครงสร้าง

  - แปลนระบบสุขาภิบาล

  - แบบขยายระบบระบบบำบัดน้ำเสีย

  - รายการคำนวณโครงสร้างของวิศวกร พร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพ+สำเนาบัตรสมาชิกสภาวิศวกร

  - สำเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก (ในกรณีต้องใช้)

  - หนังสือรับรองการออกแบบของวิศวกรและสถาปนิก (ในกรณีต้องใช้)

  - หนังสือรับรองการควบคุมงานของวิศวกรและ/หรือสถาปนิก (แล้วแต่ข้อตกลงในกรณีต้องใช้)

  หากท่านได้จัดจ้างให้ผู้ออกแบบทำแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างท่านจะต้องได้ เอกสารเหล่านี้ครบถ้วน (ส่วนใหญ่จะเป็นขอบเขตงานแบบของการทำงานจากสำนักงานเขต,เทศบาลหรือ อ.บ.ต. บางแห่ง) แต่หากขอบเขตงานคือทำแบบเพื่อการก่อสร้าง จะต้องมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นตามข้อ 3


   
 3. แบบประกอบการก่อสร้าง : แบบก่อสร้างจะต้องมีรายละเอียดของแบบมากกว่าแบบขออนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้น ดังนี้ (ผู้จัดทำแบบส่วนใหญ่จะทำแบบสมบูรณ์ทั้งชุดเป็นแบบก่อสร้าง)

  - รูปด้าน 4 ด้าน

  - รูปขยายห้องน้ำ พร้อม มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์

  - รูปขยายประตู-หน้าต่าง 

  - แปลนระบบไฟฟ้า

  - แปลนระบบประปา
   

 

ขอบคุณที่มา :  www.homethaidd.com
สาระน่ารู้

การดูฮวงจุ้ยสร้างบ้านด้วยตนเอง
ฤกษ์สร้างบ้าน เสาเอกนับตรงไหน
กฎหมายการสร้างบ้าน
ขั้นตอนสร้างบ้านกับเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

พียูดี เฮาส์ รับสร้างบ้าน
ที่อยู่ :  เลขที่ 969 / 5 ถนน :  รอบเมือง ตำบล : หมากแข้ง
อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุดรธานี      รหัสไปรษณีย์ : 41000
เบอร์โทร :  042-244-359      มือถือ :  086-355-4480,081-939-0485
อีเมล : pudhouse@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.pudhouse.com