ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 1
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 2
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 3
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 4
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง เล่ม 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 2
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 3
bulletแบบบ้าน 3 ชั้น
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นมาตรฐาน
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นคลาสสิค
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นพรีเมี่ยม
สร้างบ้านราคาถูก
bulletโปรโมชั่นแบบบ้าน
bulletโปรโมชั่นสร้างบ้าน
bulletบ้านสร้างจริง ชั้นเดียว
bulletบ้านสร้างจริง 2 ชั้น
bulletบ้านสร้างจริง ชั้นครึ่ง
bulletบ้านสร้างจริง 3 ชั้น
dot
dot
bulletความรู้เรื่องแบบบ้าน
bulletการดูฮวงจุ้ยสร้างบ้านด้วยตนเอง
bulletฤกษ์สร้างบ้าน เสาเอกนับตรงไหน
bulletกฏหมายการสร้างบ้าน
bulletขั้นตอนสร้างบ้านกับเรา
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 1
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 2
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 3
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 4
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 5
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 6
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 7
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 8
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 9
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 10
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 11
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 12
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 13
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 14
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 15
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 15P
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 16
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 17
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 18
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 19
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 20
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 21
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 22
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 23
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 24
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 25
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 26
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 27
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 28
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 29
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 30
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 31
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 32
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 33
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 34
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 35
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 36
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 37
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 38
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 39
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 40
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 41
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 42
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 43
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 44
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 45
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 46
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 47
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 48
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 49
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 50
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 51
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 52
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 53
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 54
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 55
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 56
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 57
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 58
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 59
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 60
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 61
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 62
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 63
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 63P
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 64
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 65
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 66
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 67
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 68
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 69
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 70
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 71
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 72
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 73
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 74
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 75
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 76
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 77
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 78
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 79
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 80
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 81
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 82
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 83
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 84
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 85
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 86
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 87
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 88
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 89
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 90
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 91
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 92
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 93
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 94
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 95
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 96
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 97
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 98
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 99
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 100
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 101
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 102
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 103
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 104
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 105
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 106
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 107
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 108
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 109
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 110
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 111
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 112
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 113
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 114
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 115
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 116
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 117
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 118
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 119
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 120
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 121
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 122
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 123
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 124
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 125
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 126
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 127
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 128
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 129
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 130
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 131
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 132
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 133
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 134
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 135
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 136
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 137
bulletแบบบ้านชั้นเดี่ยว S - 138
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 139
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 140
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 141
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 142
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 143
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 144
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 145
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 146
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 147
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 148
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 149
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 150
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 151
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 152
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 153
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 154
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 155
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 156
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 157
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 158
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 159
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 160
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 161
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 162
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 163
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 164
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 165
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 166
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 167
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 168
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 169
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 170
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 171
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 172
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 173
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 174
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 175
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 176
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 177
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 178
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 179
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 180
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 181
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 181s
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 182
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 183
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 184
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 185
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 186
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 187
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 188
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 189
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 190
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 191
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 192
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 193
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 194
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 195
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 196
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 197
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 198
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 199
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 200
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 201
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 202
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 203
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 204
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 205
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 206
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 207
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 208
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 209
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 210
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 211
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 212
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 213
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 214
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 215
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 216
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 217
บ้านสองชั้นอุดร
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น F - 2
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น F - 2M
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น F - 6
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 2
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 3
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 4
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 5
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 6
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 7
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 8
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 9
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 10
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 11
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 12
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 12P
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 13
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 14
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 15
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 16
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 17
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 18
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 19
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 20
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 21
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 22
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 23
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 24
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 25
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 26
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 27
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 28
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 29
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 30
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 30S
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 31
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 32
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 33
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 34
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 35
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 36
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 37
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 38
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น p - 38S
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 39
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 40
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 41
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 42
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 43
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 44
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 45
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 46
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 47
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 48
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 49
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 50
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 51
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 52
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 53
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 54
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 55
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 56
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 57
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 58
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 59
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 60
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 61
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 62
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 63
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 64
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 65
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 66
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 67
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 68
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 69
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 70
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 71
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 72
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 73
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 74
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 75
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 76
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 77
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 78
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 79
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 80
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 81
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 82
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 83
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 84
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 85
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 86
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 87
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 88
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 89
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 90
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 91
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 92
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 93
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 94
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 95
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 96
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 97
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 98
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 99
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 100
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 101
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 102
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น p - 103
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 104
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 105
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 106
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 107
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 108
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 109
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 110
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 111
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 112
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 113
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 114
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 114P
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 115
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 116
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 117
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 118
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 1
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 2
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 3
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 4
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 5
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 6
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 7
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 8
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 9
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 10
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 11
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 12
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 13
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 14
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 15
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 16
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 17
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 18
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 19
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 20
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 21
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 22
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 23
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 24
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 25
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 26
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 27
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 28
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 29
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 30
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 31
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 32
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 33
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 34
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 35
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 36
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 37
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 38
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 39
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 40
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 41
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 42
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 43
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 44
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 45
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 46
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 47
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 48
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 49
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 50
dot
dot
bulletรวมแบบบ้าน 3 ชั้น
dot
รับสร้างบ้าน
dot


สร้างบ้านสวย
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ฤกษ์สร้างบ้าน เสาเอกนับตรงไหน

  พิธีตั้งเสาเอก ฤกษ์ดีก่อนสร้างบ้าน พิธีตั้งเสาเอก คืออะไร ของใช้ในพิธี มีอะไรบ้าง ลำดับขั้นตอนพิธีตั้งเสาเอก เป็นอย่างไร ไปดูพร้อม ๆ กันค่ะ


พิธีตั้งเสาเอก (โฮมไทยดีดี)

          การปลูกบ้านนั้น นอกจากจะต้องหาทำเลที่ถูกใจแล้ว ลองมาดูฤกษ์งามยามดีในการปลูกบ้านกันสักหน่อยดีกว่า เผื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่กำลังมองหาวันที่เหมาะเจาะในการลงเสาเอกให้บ้านของคุณอยู่ เรามีข้อมูลมาฝากกันดังนี้ ..

  
          - ฤกษ์ปลูกเรือนตามเดือน เดือนดีคือ 6,9,12,1,2,4 (เดือนไทย)

          - ฤกษ์ปลูกเรือนตามวัน วันดีคือ จันทร์, พุธ, พฤหัสบดี 

          เป็นข้อยกเว้นที่ห้ามใช้ฤกษ์สำหรับคนเกิดวันต่าง ๆ ถึงจะมีในรายการฤกษ์ข้างบนก็ห้ามใช้เด็ดขาดเพราะเป็นวันศัตรูและกาลกิณีกับวันเกิด

1. ผู้เกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันศุกร์และวันอังคาร
2. ผู้เกิดวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดี
3. ผู้เกิดวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันจันทร์และวันอาทิตย์
4. ผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพุธ (กลางคืน)
5. ผู้เกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันเสาร์
6. ผู้เกิดวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์
7. ผู้เกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพุธ (กลางวัน)และวันศุกร์
8. ผู้เกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพฤหัสบดีและวันพุธกลางวัน

การลงเสาเอก พิธีตั้งเสาเอก

การลงเสาเอก พิธีตั้งเสาเอก

ของใช้ในพิธี

จัดโต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด พร้อมเครื่องสักการะ (ถ้าประสงค์)
- จตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระ 1 ชุด (กรณีนิมนต์พระมาประพรมน้ำมนต์ที่หลุมและเจริญชัยมงคลคาถา)
- เครื่องบูชาฤกษ์หรือสังเวยเทวดา (จัดย่อส่วนก็ได้ ดูพิธีวางศิลาฤกษ์)
- ใบทอง นาก เงิน อย่างละ 3 ใบ
- เหรียญทอง เงิน อย่างละ 9 เหรียญ
- ทรายเสก 1 ขัน
- น้ำมนต์ 1 ขัน (พร้อมกำหญ้าคา 1 กำ)
- ด้ายสายสิญจน์ 1 ม้วนเล็ก
- ทองคำเปลว 3 แผ่น
- ผ้าแพรสีแดง ห่มเสา หรือผ้าขาวม้า 1 ผืน
- หน่อกล้วย อ้อย อย่างละ 1 หน่อ
- ไม้มงคล 9 ชนิด (ถ้าประสงค์)
- แผ่นทอง นาก เงิน อย่างละ 1 แผ่น
- ข้าวตอกดอกไม้ 1 ขัน

การลงเสาเอก พิธีตั้งเสาเอก

การลงเสาเอก พิธีตั้งเสาเอก

การลงเสาเอก พิธีตั้งเสาเอก

ลำดับพิธี

          - วางสายสิญจน์เริ่มจากโต๊ะบูชาไปยังโต๊ะสังเวยขวาบริเวณสถานที่ก่อสร้างเข้าสู่เสาเอก (ก่อนเวลาฤกษ์พอสมควร)
          - เจ้าภาพจุดเทียนธูปที่โต๊ะหมู่บูชา อธิษฐานเพื่อเกิดสิริมงคล กราบพระ
          - จุดเทียนธูปที่โต๊ะสังเวย บูชาเทวดาให้คุ้มครอง
          - พิธีกรกล่าวสังเวยเทวดา
          - เจ้าภาพตอกไม้มงคล 9 ชนิด (ถ้ามี)
          - วางแผ่นทอง นาก เงินในหลุมเสาเอก (ถ้ามี)
          - นำใบทอง นาก เงิน และเหรียญทอง เงิน ลงก้นหลุมแล้วนิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์
          - โปรยทรายเสกที่หลุมเสา
          - เจิมและปิดทองเสาเอก
          - ผูกหน่อกล้วย อ้อย และผ้าสีแดงหรือผ้าขาวม้าที่เสาเอก
          - ถือด้ายสายสิญจน์ พร้อมทั้งญาติมิตรผู้ร่วมพิธี
          - ช่าง ช่วยกันยกเสาเอก จนตั้งเรียบร้อย (ขณะยกเสานั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) (ถ้ามี)
          - เจ้าภาพโปรยข้าวตอกดอกไม้ลงหลุมเสาเอก พร้อมทั้งญาติมิตรผู้ร่วมพิธีเสร็จพิธี

หมายเหตุ 

          - ถ้ายกเสาเอกในเดือนอ้าย ยี่ สาม เสาเอก อยู่ทิศอีสาน
          - ถ้ายกเสาเอกในเดือน 4 - 5 - 6 เสาเอก อยู่ทิศอาคเนย์
          - ถ้ายกเสาเอกในเดือน 7 - 8 - 9 เสาเอก อยู่ทิศหรดี
          - ถ้ายกเสาเอกในเดือน 10 - 11 - 12 เสาเอก อยู่ทิศพายัพ
          - เมื่อธูปที่โต๊ะสังเวยไหม้หมดดอก ให้ลาเครื่องสังเวยได้ว่า "เสสัง มังคะลังยาจามิ"
          - หน่อกล้วย อ้อย เมื่อช่างเอาลงจากเสาแล้ว ให้นำไปปลูกไว้ในที่ต้องการเพื่อเสี่ยงทายว่าจะงอกงามเพียงใด
          - ถ้าจัดโต๊ะสังเวยไม่ได้ จะจัดเป็นสำรับบูชาพระภูมิเจ้าที่ธรรมดาก็ได้ และสิ่งประกอบอื่น ก็เลือกเอาเท่าที่จำเป็นและหาได้ง่าย
          - ไม้มงคล 9ชนิด ซื้อได้ตามร้านสังฆภัณฑ์ หรือแถวๆเสาชิงช้า

ไม้มงคลที่ใช้ในพิธีวางศิลาฤกษ์

            ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ก่อนทำการก่อสร้างนิยมทำพิธีวางศิลาฤกษ์โดยใช้ไม้มงคล 9 ชนิด ปักกับพื้นดินไม้ทั้ง 9 ชนิดมีชื่อเป็นมงคลนาม ดังนี้

1. ไม้ราชพฤกษ์ หมายถึง ความเป็นใหญ่และมีอำนาจวาสนา
2. ไม้ขนุน หมายถึง หนุนให้ดีขึ้นร่ำรวยขึ้น ทำอะไรจะมีผู้ให้การเกื้อหนุน
3. ไม้ชัยพฤกษ์ หมายถึง การมีโชคชัย ชัยชนะ
4. ไม้ทองหลาง หมายถึง การมีเงินมีทอง
5. ไม้ไผ่สีสุก หมายถึง มีความสุข
6. ไม้ทรงบาดาล หมายถึง ความมั่นคง หรือทำให้บ้านมั่นคงแข็งแรง
7. ไม้สัก หมายถึง ความมีศักดิ์ศรี ความมีเกียรติ
8. ไม้พะยูง หมายถึง การพยุงฐานะให้ดีขึ้น
9. ไม้กันเกรา หมายถึง ป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ หรืออีกชื่อหนึ่งว่าตำเสา ซึ่งอาจหมายถึง ทำให้เสาเรือนมั่นคง

          ไม้มงคลเหล่านี้จะลงอักขระที่เรียกว่า หัวใจพระอิติปิโส ได้แก่ อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ ลงบนท่อนไม้ชนิดละอักขระ พร้อมทั้งปิดทองทั้ง 9 ท่อน โดยปักวนจากซ้ายไปขวา (ทักษิณาวรรต)

การลงเสาเอก พิธีตั้งเสาเอก

ปีที่ปลูกเรือนเสริมสิริมงคล

ปลูกเรือนปีชวด

            ยกเสาเอก จงเอาไม้ราชพฤกษ์ปักเสามุมแรก ก่อนยกเสาเอกเพื่อเอาฤกษ์เอาชัย และโปรยดอกไม้ 3 สี สีที่เป็นสิริมงคล ดอกกุหลาบ ดอกรัก ดอกพุทธ และบวงสรวงด้วย กล้วยที่เป็นมิ่งขวัญปีเกิด จะทำให้ อยู่เย็นเป็นสุข ทำมาหากินเจริญขึ้นนักแล

ปลูกเรือนปีฉลู

            ยกเสาเอกจงเอากล้วยและผ้าขาว พันเสาเอก เอากิ่งมะตูม 3 กิ่ง ปักที่เสาเอก และบวงสรวงด้วยลูกตาล ขนมฝอยทอง จะทำให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้าบ้านและมีความสุขความเจริญ

ปลูกเรือนปีขาล

            ยกเสาเอกจงเอาข้าวสุก 3 กระทง และน้ำ 3 ขัน ขันเงิน ขันทอง ขันนาก รดที่ต้นเสาก่อนแล้วโปรย ดอกไม้ 3 ชนิด ดอกดาวเรือง ดอกรัก ดอกบานไม่รู้โรย เพื่อเป็นเคล็ดให้ร่ำรวย อยู่เย็นเป็นสุข

ปลูกเรือนปีเถาะ

            ยกเสาเอก จงเอาใบตะเคียน ใบเฉียง ใบพร้าหอม ต้นกล้วย 1 ต้นห่อปลายเสา แล้วบวงสรวงด้วย หมูย่าง ปลายำ จะทำให้รุ่งเรืองนักแล

ปลูกเรือนปีมะโรง

            ยกเสาเอก จงเอาใบมะกรูด และกำยานพันปลายเสาก่อนแล้วจึงยกเสาเอก แล้วโปรยดอกไม้มงคล 7 ชนิด ดอกรัก ให้รักใคร่กัน ดอกดาวเรือง ให้เจริญรุ่งเรือง ดอกบัว ให้มีคนนับถือ ดอกกุหลาบ ให้สุขสด ชื่น ดอกบานไม่รู้โรย ให้มั่งมีอย่างไม่รู้โรย ดอกพุทธ ให้พระคุ้มครอง ดอกมะลิ ให้อยู่เย็นเป็นสุข อธิษฐาน จะทำให้ร่ำรวย มั่งมี เป็นสุขตลอดไป

ปลูกเรือนปีมะเส็ง

            ยกเสาเอก จงเอาใบสิงห์ 2 กิ่ง ผูกที่ปลายเสา และข้าว 3 กระทง ธูปเทียนจุดบูชา ทั้งบูชาดอกกุหลาบ พวงมาลัย มะลิสด ดอกรัก น้ำเย็น 6 ขัน แล้วพูดว่า มั่ง มี ศรี สุข ใช่ จึงยกเสาเอก จะทำให้รุ่งเรืองขึ้น

ปลูกเรือนปีมะเมีย

            ยกเสาเอก จงเอาใบขี้เหล็ก กวาดตั้งแต่ปลายเสาลงมาถึงโคนเสา 3 ครั้งแล้วเอาน้ำรดปลายเสา ให้อด ใจรอจนถึงเวลาไก่ขัน และบวงสรวง กล้วย มะพร้าว ส้ม จงลงเสาเอก จึงจะร่มเย็นเป็นสุข

ปลูกเรือนปีมะแม

            ยกเสาเอก จงเอาใบเงิน 3 ใบ หมากผู้ 3 ใบ หมากเมีย 3 ใบ แล้วเอาใบทั้งกล้วยอ้อยใส่ลงไปในหลุม ก่อน แล้วจึงยกเสาเอก แล้วบวงสรวง กล้วย อ้อย มะพร้าว ขอพรจะเสริมสิริมงคลให้มีโชคลาภตลอดไป

ปลูกเรือนปีวอก

            ยกเสาเอก จงเอาเทียน 3 เล่มแปะทองผูกข้างเสาด้านหัวนอนก่อน และนำใบเงิน ใบทอง ใบนาก ลงฐานหลุมแล้วจึงยกเสาเอกจะทำให้มั่งมี ศรีสุข ตลอดกาล

ปลูกเรือนปีระกา

            ยกเสาเอกจงเอาข้าวตอกกับใบบัวบก มาใส่รองรับเอาไว้ในหลุมเสาเอก และเสารอง หรือใส่ให้ครบ 4 ทิศ จะเสริมมงคลให้อยู้ร่มเย็นเป้นสุข และบวงสรวงด้วย ข้าว แกง แอปเปิล ดอกบัวหลวงขอพร จะทำให้มั่งมีศรีสุข

ปลูกเรือนปีจอ

            ยกเสาเอกจงเอาข้าวตอกกับใบบัวบก มาใส่รองรับเอาไว้ในหลุมเสาเอก หรือใส่ให้ครบ 4 ทิศ และบูชาด้วยดอกบัวเหลวง จะทำให้มีคนอุปถัมภ์ดีนักแล

ปลูกเรือนปีกุน

            ยกเสาเอก จงเอาดอกชบา 1 ดอกและดอกบัวอีก 1 ดอก ใส่หลุมเสาเอก แล้วลงเสาเอก ฤกษ์ 9.09น. จะทำให้มีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ขอขอบคุณข้อมูลจากสาระน่ารู้

ความรู้เรื่องแบบบ้าน
การดูฮวงจุ้ยสร้างบ้านด้วยตนเอง
กฎหมายการสร้างบ้าน
ขั้นตอนสร้างบ้านกับเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

พียูดี เฮาส์ รับสร้างบ้าน
ที่อยู่ :  เลขที่ 969 / 5 ถนน :  รอบเมือง ตำบล : หมากแข้ง
อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุดรธานี      รหัสไปรษณีย์ : 41000
เบอร์โทร :  042-244-359      มือถือ :  086-355-4480,081-939-0485
อีเมล : pudhouse@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.pudhouse.com