ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 1
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 2
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 3
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 4
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง เล่ม 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 2
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 3
bulletแบบบ้าน 3 ชั้น
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นมาตรฐาน
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นคลาสสิค
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นพรีเมี่ยม
สร้างบ้านราคาถูก
bulletโปรโมชั่นแบบบ้าน
bulletโปรโมชั่นสร้างบ้าน
bulletบ้านสร้างจริง ชั้นเดียว
bulletบ้านสร้างจริง 2 ชั้น
bulletบ้านสร้างจริง ชั้นครึ่ง
bulletบ้านสร้างจริง 3 ชั้น
dot
dot
bulletความรู้เรื่องแบบบ้าน
bulletการดูฮวงจุ้ยสร้างบ้านด้วยตนเอง
bulletฤกษ์สร้างบ้าน เสาเอกนับตรงไหน
bulletกฏหมายการสร้างบ้าน
bulletขั้นตอนสร้างบ้านกับเรา
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 1
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 2
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 3
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 4
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 5
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 6
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 7
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 8
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 9
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 10
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 11
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 12
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 13
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 14
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 15
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 15P
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 16
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 17
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 18
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 19
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 20
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 21
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 22
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 23
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 24
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 25
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 26
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 27
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 28
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 29
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 30
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 31
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 32
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 33
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 34
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 35
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 36
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 37
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 38
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 39
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 40
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 41
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 42
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 43
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 44
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 45
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 46
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 47
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 48
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 49
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 50
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 51
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 52
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 53
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 54
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 55
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 56
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 57
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 58
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 59
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 60
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 61
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 62
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 63
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 63P
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 64
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 65
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 66
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 67
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 68
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 69
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 70
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 71
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 72
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 73
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 74
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 75
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 76
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 77
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 78
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 79
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 80
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 81
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 82
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 83
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 84
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 85
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 86
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 87
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 88
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 89
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 90
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 91
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 92
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 93
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 94
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 95
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 96
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 97
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 98
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 99
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 100
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 101
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 102
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 103
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 104
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 105
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 106
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 107
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 108
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 109
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 110
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 111
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 112
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 113
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 114
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 115
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 116
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 117
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 118
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 119
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 120
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 121
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 122
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 123
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 124
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 125
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 126
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 127
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 128
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 129
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 130
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 131
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 132
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 133
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 134
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 135
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 136
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 137
bulletแบบบ้านชั้นเดี่ยว S - 138
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 139
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 140
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 141
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 142
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 143
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 144
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 145
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 146
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 147
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 148
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 149
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 150
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 151
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 152
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 153
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 154
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 155
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 156
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 157
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 158
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 159
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 160
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 161
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 162
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 163
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 164
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 165
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 166
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 167
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 168
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 169
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 170
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 171
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 172
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 173
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 174
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 175
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 176
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 177
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 178
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 179
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 180
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 181
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 181s
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 182
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 183
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 184
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 185
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 186
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 187
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 188
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 189
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 190
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 191
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 192
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 193
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 194
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 195
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 196
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 197
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 198
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 199
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 200
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 201
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 202
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 203
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 204
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 205
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 206
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 207
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 208
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 209
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 210
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 211
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 212
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 213
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 214
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 215
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 216
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 217
บ้านสองชั้นอุดร
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น F - 2
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น F - 2M
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น F - 6
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 2
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 3
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 4
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 5
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 6
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 7
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 8
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 9
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 10
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 11
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 12
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 12P
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 13
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 14
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 15
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 16
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 17
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 18
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 19
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 20
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 21
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 22
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 23
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 24
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 25
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 26
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 27
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 28
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 29
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 30
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 30S
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 31
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 32
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 33
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 34
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 35
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 36
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 37
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 38
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น p - 38S
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 39
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 40
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 41
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 42
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 43
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 44
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 45
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 46
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 47
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 48
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 49
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 50
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 51
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 52
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 53
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 54
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 55
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 56
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 57
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 58
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 59
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 60
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 61
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 62
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 63
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 64
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 65
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 66
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 67
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 68
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 69
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 70
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 71
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 72
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 73
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 74
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 75
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 76
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 77
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 78
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 79
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 80
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 81
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 82
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 83
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 84
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 85
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 86
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 87
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 88
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 89
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 90
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 91
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 92
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 93
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 94
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 95
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 96
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 97
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 98
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 99
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 100
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 101
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 102
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น p - 103
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 104
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 105
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 106
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 107
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 108
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 109
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 110
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 111
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 112
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 113
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 114
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 114P
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 115
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 116
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 117
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 118
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 1
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 2
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 3
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 4
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 5
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 6
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 7
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 8
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 9
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 10
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 11
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 12
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 13
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 14
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 15
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 16
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 17
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 18
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 19
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 20
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 21
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 22
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 23
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 24
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 25
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 26
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 27
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 28
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 29
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 30
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 31
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 32
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 33
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 34
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 35
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 36
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 37
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 38
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 39
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 40
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 41
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 42
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 43
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 44
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 45
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 46
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 47
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 48
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 49
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 50
dot
dot
bulletรวมแบบบ้าน 3 ชั้น
dot
รับสร้างบ้าน
dot


สร้างบ้านสวย
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ขั้นตอนสร้างบ้านกับเรา

 

 10 ลำดับขั้นตอนการก่อสร้างบ้านที่เจ้าของบ้านทุกคนควรทราบ มีดังนี้


1. เตรียมพื้นที่
       เมื่อมีแบบก่อสร้างบ้าน และทำสัญญากับผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว ทางผู้รับเหมาจะเริ่มเข้าหน้างานเตรียมพื้นที่ กำหนดจุดวางและขนย้ายเครื่องมืออุปกรณ์ อาจมีสถานที่พักสำหรับคนงาน (ในกรณีที่คนงานพักในพื้นที่) หากมีบ้านเดิมจะต้องรื้อถอนออกก่อน หรือหากเป็นที่ดินเปล่าจะมีการขอน้ำและไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับใช้งาน

       สำหรับงานเตรียมพื้นที่ จะครอบคลุมอยู่หลายเรื่อง ตั้งแต่ระดับพื้นบ้านที่ต้องพิจารณา อาจต้องถมที่ดินเพื่อปรับระดับ ให้เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปจะถมให้สูงกว่าระดับถนน 50-80 ซม. และควรสูงกว่าท่อระบายน้ำสาธารณะ ส่วนระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการถมดินอยู่ในช่วงหน้าแล้ง (ช่วงเดือนธันวาคม – พฤษภาคม) เพราะสามารถทำงานได้สะดวก ได้ดินที่แน่นและมีคุณภาพ เพราะหากถมในช่วงหน้าฝนอาจเกิดเหตุการณ์ดินไหลได้

2. งานวางผังอาคาร
       เมื่อเตรียมพื้นที่เรียบร้อย จะเริ่มวางผังแนวอาคารซึ่งเป็นการกำหนดตำแหน่งของเสาเข็มโดยอ้างอิงจากแบบ เพื่อให้ทุกฝ่ายทั้งเจ้าของบ้าน ผู้ออกแบบ วิศวกร บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และบริษัทรับเหมางานเสาเข็มมีความเข้าใจที่ตรงกัน ในขั้นตอนนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับระยะต่างๆ ให้เหมาะสมได้เนื่องจากอาจพบอุปสรรคที่หน้างาน เช่น แนวต้นไม้ใหญ่ แนวเสาเข็มโครงสร้างอาคารเดิม หรือตำแหน่งอาคารข้างเคียงที่มีผลต่อพื้นที่ใช้สอยอาคาร เป็นต้น โดยผู้รับเหมาจะนำเสนอแนวทางแก้ไขให้ผู้ออกแบบเซ็นชื่อรับรอง เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป

3. งานเสาเข็ม
       สำหรับงานเสาเข็มมักจะจ้างบริษัทรับเหมางานเสาเข็มโดยเฉพาะ ซึ่งทางผู้ออกแบบจะสำรวจหน้างานและกำหนดมาแล้วว่าบ้านแต่ละหลังเหมาะจะใช้เสาเข็มประเภทใด ไม่ว่าจะเป็นเสาเข็มตอกหรือเสาเข็มเจาะ (อ่านรายละเอียด Material Guide ทรุดไม่ทรุด จุดเริ่มต้นอยู่ที่เสาเข็ม
 
       การตรวจสอบคุณภาพเสาเข็มต้องทดสอบความแข็งแรง (Load Test) สามารถรับน้ำหนักได้ตามมาตรฐาน ไม่เยื้องศูนย์ แต่หากเกิดความผิดพลาดหรืออุปสรรคในการตอกหรือเจาะเสาเข็ม ผู้ออกแบบอาจต้องแก้ไขแบบเพื่อให้เสาเข็มและฐานรากดังกล่าวสามารถรับน้ำหนักได้ นอกจากนี้สำหรับการตัดหัวเสาเข็มเพื่อเตรียมหล่อฐานราก ผู้รับเหมางานเสาเข็ม และผู้รับเหมาหลักต้องยืนยันระดับฐานรากให้ตรงกันก่อนส่งต่องาน

4. งานฐานรากโครงสร้างชั้นล่าง
       เมื่อตัดหัวเสาเข็มแล้ว ผู้รับเหมาหลักจะเริ่มงานส่วนโครงสร้างฐานราก ซึ่งประกอบด้วยฐานรากและเสาตอม่อ จากนั้นจึงขึ้นโครงสร้างชั้น 1 ซึ่งประกอบด้วย คานคอดิน เสา คาน และพื้นชั้นล่าง โดยอาจอาจเลือกเป็นพื้นหล่อในที่ (พื้นห้องน้ำ) ร่วมกับพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
 
       หากโครงสร้างต่างๆ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ควรมีขนาดและค่ากำลังอัด ตามที่วิศวกรได้คำนวณไว้ ซึ่งต้องใช้เวลาในการบ่มคอนกรีต และถอดแบบค้ำยัน ช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 14-28 วัน ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและประเภทปูน) เพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรง พร้อมรับน้ำหนักโครงสร้างอื่นๆ ต่อไป แต่ในกรณีที่สร้างบ้านโครงสร้างเหล็ก ก็จะเริ่มนำชิ้นส่วนเหล็กในแต่ละส่วนมาเชื่อมกันทั้งในส่วน เสา คาน ตง เป็นต้น 
 
       ในระหว่างขั้นตอนนี้ จะมีการขุดดินเพื่อวางระบบสุขาภิบาล เช่น บ่อพัก  Manhole ระบบท่อน้ำทิ้ง ท่อประปา เป็นต้น ซึ่งเจ้าของบ้านควรถ่ายรูปและจดบันทึกตำแหน่งและระยะงานระบบเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงหากมีการซ่อมแซมในอนาคต

5. งานโครงสร้างชั้นสอง โครงหลังคา และโครงสร้างงานระบบสุขาภิบาล
       งานโครงสร้างชั้นสองก็ทำเช่นเดียวกับโครงสร้างชั้นล่าง ทั้งเสา คาน อะเส (คานหลังคา) และอาจมีงานหล่อชิ้นส่วนตกแต่ง เช่น บัว กันสาด ขอบปูน ซึ่งโครงสร้างแต่ละส่วนจะต้องใช้ระยะเวลาบ่มคอนกรีตเช่นเดียวกับโครงสร้างชั้นล่าง นอกจากนี้จะเริ่มขึ้นโครงหลังคา ซึ่งมีหลายประเภท เช่น โครงหลังคาเหล็ก หรือโครงหลังคาสำเร็จรูป เป็นต้น
 
       ในส่วนของงานระบบประปาและสุขาภิบาลทั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน ท่อน้ำทิ้ง และถังบำบัดจะถูกติดตั้งในช่วงนี้โดยสมบูรณ์เพื่อเตรียมการเดินท่อเข้าภายในบ้าน

6. งานมุงหลังคา และโครงสร้างบันได
       เมื่องานโครงสร้างหลักเสร็จเรียบร้อย จะเริ่มติดตั้งวัสดุมุงหลังคาเพื่อให้ภายในบ้านมีร่มเงาและลดอุปสรรคจากลมฟ้าอากาศในการทำงาน ในช่วงนี้จะเริ่มหล่อโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือติดตั้งบันไดเหล็กตามที่แบบระบุ  นอกจากนี้อาจเก็บงานโครงสร้างในส่วนอื่นๆ ให้พร้อมก่อนเริ่มงานก่อผนังและติดตั้งวัสดุปิดผิว

7. งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้ประตู-หน้าต่าง และงานระบบไฟฟ้า-ประปา
       เมื่อมุงหลังคาเรียบร้อย จะเข้าสู่ขั้นตอนการก่อผนังและหล่อเสาเอ็น - คานเอ็น ในขั้นตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับบ้านแต่ละหลังว่าเลือกใช้ผนังบ้านแบบใด เช่น ผนังก่ออิฐ หรือผนังเบา ซึ่งในช่วงนี้จะเดินท่องานระบบต่างๆ ที่ฝังในผนังไปด้วย ทั้งระบบไฟฟ้าและประปา รวมถึงติดตั้งวงกบไม้ประตูหน้าต่างตามตำแหน่งที่ระบุตามแบบ

8. งานฉาบผนัง และงานติดตั้งฝ้าเพดาน
       
ในงานฉาบผนังก่ออิฐ จะต้องจับปุ่ม  จับเซี้ยม หรืออาจขึงลวดกรงไก่ เพื่อฉาบผนังให้เรียบสม่ำเสมอ ส่วนผนังเบาจะต้องฉาบเก็บรอยต่อระหว่างแผ่นผนังให้เรียบเนียน เตรียมพร้อมก่อนขั้นตอนการปิดผิว ในขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความชำนาญของช่างเพื่องานที่ละเอียดเรียบร้อย ผนังต้องได้ดิ่ง-ฉากทุกพื้นที่

       สำหรับฝ้าเพดานจะมีการกำหนดระดับความสูงตามแบบทั้งภายในและภายนอกบ้าน โดยติดตั้งโครงฝ้าและปิดด้วยวัสดุฝ้าเพดาน เช่น แผ่นยิปซั่ม แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นต้น ในขั้นตอนนี้จะมีการติดตั้งระบบไฟฟ้า โคมไฟ และช่องเซอร์วิสไปพร้อมกัน

9. งานวัสดุตกแต่งพื้นผิว ติดตั้งอุปกรณ์ ติดตั้งประตู-หน้าต่าง และงาน Build-In
       เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความประณีตของช่างอย่างมาก เพราะทำให้บ้านเนี้ยบสวยงาม ซึ่งในขั้นตอนนี้จะประกอบไปด้วย

9.1 วัสดุตกแต่งผนังและพื้น
ขึ้นอยู่กับการออกแบบและความชอบของเจ้าของบ้าน โดยวัสดุพื้นผิวผนัง เช่น ทาสี ฉาบสกิมโค้ท ปูกระเบื้องเซรามิก ติดวอลล์เปเปอร์ ฯลฯ ส่วนวัสดุพื้น เช่น หินขัด กรวดล้าง/ทรายล้าง ปูกระเบื้องเซรามิก ไม้ปาร์เกต์ ไม้ลามิเนต เป็นต้น

9.2 ระบบแสงสว่างและติดตั้งดวงโคมการติดตั้งแสงสว่างและหลอดไฟจะเริ่มในช่วงนี้เพราะติดตั้งฝ้าเพดาน โคมไฟ และเดินงานระบบเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ช่างจะเดินสายไฟเชื่อมกับสวิตช์ไฟ ปลั๊ก และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

9.3 ติดตั้งบานประตู หน้าต่างไม้ ชุดประตู-หน้าต่างไวนิล/อะลูมิเนียม
ขั้นตอนนี้จะเป็นการติดตั้งบานประตู บานกระจก หน้าต่างเข้ากับวงกบไม้ที่ติดตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้ รวมถึงติดตั้งชุดประตู-หน้าต่างไวนิลหรืออะลูมิเนียมเข้ากับผนังที่เว้นช่องไว้ ซึ่งขอบผนังโดยรอบต้องเรียบสม่ำเสมอ ได้ระดับดิ่ง-ฉาก เพื่อให้ชุดประตู-หน้าต่างติดตั้งได้พอดี ลดความเสี่ยงการรั่วซึมในอนาคต

9.4 งาน Build-in  
ด้านงาน Build-in อาจมารวมอยู่ในช่วงนี้ได้ เช่น ตู้เสื้อผ้า ชั้นวางของ เคาน์เตอร์ครัว เป็นต้น

9.5 ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ และอุปกรณ์เครื่องครัว
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อติดตั้งแล้วควรคลุมด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันฝุ่นละออง รอยขีดข่วน และสีที่อาจกระกระเด็นเปรอะเปื้อนในช่วงการเก็บงาน

9.6 สวนและทางเดินรอบบ้านอาจเริ่มทำในช่วงนี้ หรืออาจทำในช่วงที่บ้านสร้างเสร็จแล้วก็ได้

10. ทำความสะอาดและตรวจความเรียบร้อยในขั้นตอนการเก็บงาน 
       ช่างจะเก็บรายละเอียดต่างๆ เช่น งานทาสี ตรวจสอบงานระบบต่างๆ ซึ่งในช่วงนี้เจ้าของบ้านควรเข้ามาตรวจสอบด้วยตัวเอง ซึ่งถ้าเจอข้อผิดพลาด ควรแจ้งให้ช่างแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนจะส่งจะส่งมอบงาน จากนั้นจะเริ่มทำความสะอาด (โดยมากจะจ้างบริษัททำความสะอาดหลังงานก่อสร้างโดยตรง) แล้วเสร็จจนพร้อมส่งมอบงานให้เจ้าของบ้านขนย้ายเฟอร์นิเจอร์เข้าอยู่

 

การเรียงลำดับขั้นตอนตามที่กล่าวมาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือซ้อนทับกันได้ในแต่ละงาน อาจมีเพิ่ม หรือแยกย่อยมากกว่า 10 ลำดับได้ขึ้นอยู่กับปลายปัจจัย เช่น วัสดุที่เข้าหน้างาน ความถนัดของช่าง/ผู้รับเหมา ปัจจัยสภาพคล่องทางการเงิน ปัญหาแรงงานช่าง และสภาพลมฟ้าอากาศที่ไม่อำนวย เป็นต้น 

Tip: เจ้าของบ้านควรตรวจสอบสัญญาการรับประกันผลงานของทั้งผู้รับเหมา และตัวผลิตภัณฑ์สินค้า รวมถึงการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ระบุในเอกสาร เพื่อรับรองคุณภาพการก่อสร้าง และตัวสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน
สาระน่ารู้

ความรู้เรื่องแบบบ้าน
การดูฮวงจุ้ยสร้างบ้านด้วยตนเอง
ฤกษ์สร้างบ้าน เสาเอกนับตรงไหน
กฎหมายการสร้างบ้าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

พียูดี เฮาส์ รับสร้างบ้าน
ที่อยู่ :  เลขที่ 969 / 5 ถนน :  รอบเมือง ตำบล : หมากแข้ง
อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุดรธานี      รหัสไปรษณีย์ : 41000
เบอร์โทร :  042-244-359      มือถือ :  086-355-4480,081-939-0485
อีเมล : pudhouse@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.pudhouse.com