ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 1
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 2
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 3
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 4
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง เล่ม 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 2
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 3
bulletแบบบ้าน 3 ชั้น
bulletแบบบ้านสไตล์นอร์ดิก
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นมาตรฐาน
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นคลาสสิค
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นพรีเมี่ยม
สร้างบ้านราคาถูก
bulletโปรโมชั่นสร้างบ้าน
bulletบ้านสร้างจริง ชั้นเดียว
bulletบ้านสร้างจริง 2 ชั้น
bulletบ้านสร้างจริง ชั้นครึ่ง
bulletบ้านสร้างจริง 3 ชั้น
dot
dot
bulletความรู้เรื่องแบบบ้าน
bulletฤกษ์ดีปี2565
bulletการดูฮวงจุ้ยสร้างบ้านด้วยตนเอง
bulletฤกษ์สร้างบ้าน เสาเอกนับตรงไหน
bulletกฏหมายการสร้างบ้าน
bulletขั้นตอนสร้างบ้านกับเรา
bulletความรู้เรื่องหลังคาบ้าน
bullet- รวมแบบบ้าน S - 01 - S - 05
bullet- รวมแบบบ้าน S - 06 - S - 10
bullet- รวมแบบบ้าน S - 11 - S - 15p
bullet- รวมแบบบ้าน S - 16 - S - 20
bullet- รวมแบบบ้าน S - 21 - S - 25
bullet- รวมแบบบ้าน S - 26 - S - 30
bullet- รวมแบบบ้าน S - 31 - S - 35
bullet- รวมแบบบ้าน S - 36 - S - 40
bullet- รวมแบบบ้าน S - 41 - S - 45
bullet- รวมแบบบ้าน S - 46 - S - 50
bullet- รวมแบบบ้าน S - 51 - S - 55
bullet- รวมแบบบ้าน S - 56 - S - 60
bullet- รวมแบบบ้าน S - 61 - S - 65
bullet- รวมแบบบ้าน S - 66 - S - 70S
bullet- รวมแบบบ้าน S - 71 - S - 75
bullet- รวมแบบบ้าน S - 76 - S - 80
bullet- รวมแบบบ้าน S - 81 - S - 85
bullet- รวมแบบบ้าน S - 86 - S - 90
bullet- รวมแบบบ้าน S - 91 - S - 95
bullet- รวมแบบบ้าน S - 96 - S - 100
bullet- รวมแบบบ้าน S - 101 - S - 105
bullet- รวมแบบบ้าน S - 106 - S - 110
bullet- รวมแบบบ้าน S - 111 - S - 115
bullet- รวมแบบบ้าน S - 116 - S - 120
bullet- รวมแบบบ้าน S - 121 - S - 125
bullet- รวมแบบบ้าน S - 126 - S - 130
bullet- รวมแบบบ้าน S - 131 - S - 135
bullet- รวมแบบบ้าน S - 136 - S - 140
bullet- รวมแบบบ้าน S - 141 - S - 145
bullet- รวมแบบบ้าน S - 146 - S - 150
bullet- รวมแบบบ้าน S - 151 - S - 155
bullet- รวมแบบบ้าน S - 156 - S - 160
bullet- รวมแบบบ้าน S - 161 - S - 165
bullet- รวมแบบบ้าน S - 166 - S - 170
bullet- รวมแบบบ้าน S - 171 - S - 175
bullet- รวบแบบบ้าน S - 176 - S - 180
bullet- รวมแบบบ้าน S - 181 - S - 185
bullet- รวมแบบบ้าน S - 186 - S - 190
bullet- รวมแบบบ้าน S - 191 - S - 195
bullet- รวมแบบบ้าน S - 196 - S - 200
bullet- รวมแบบบ้าน S - 201 - S - 205
bullet- รวมแบบบ้าน S - 206 - S - 210
bullet- รวมแบบบ้าน S - 211 - S - 215
bullet- รวมแบบบ้าน S - 216 - S - 219
บ้านสองชั้นอุดร
bullet- รวบแบบบ้าน F-2 - F-7
bullet- รวบแบบบ้าน P - 01 - P - 05
bullet- รวบแบบบ้าน P - 06 - P - 10p
bullet- รวบแบบบ้าน P - 11 - P - 15
bullet- รวบแบบบ้าน P - 16 - P - 20
bullet- รวบแบบบ้าน P - 21 - P - 25
bullet- รวบแบบบ้าน P - 26 - P - 30s
bullet- รวบแบบบ้าน P - 31 - P - 35
bullet- รวบแบบบ้าน P - 36 - P - 40
bullet- รวบแบบบ้าน P - 41 - P - 45
bullet- รวบแบบบ้าน P - 46 - P - 50
bullet- รวบแบบบ้าน P - 51 - P - 55
bullet- รวบแบบบ้าน P - 56 - P - 60
bullet- รวบแบบบ้าน P - 61 - P - 65
bullet- รวบแบบบ้าน P - 66 - P - 70
bullet- รวบแบบบ้าน P - 71 - P - 75
bullet- รวบแบบบ้าน P - 76 - P - 80
bullet- รวบแบบบ้าน P - 81 - P - 85
bullet- รวบแบบบ้าน P - 86 - P - 90
bullet- รวบแบบบ้าน P - 91 - P - 95
bullet- รวบแบบบ้าน P - 96 - P - 100
bullet- รวบแบบบ้าน P - 101 - P - 105
bullet- รวบแบบบ้าน P - 106 - P - 110
bullet- รวบแบบบ้าน P - 111 - P - 115
bullet- รวบแบบบ้าน P - 116 - P - 120
bullet- รวบแบบบ้าน P - 220 - P - 225
bullet- รวบแบบบ้าน P - 226 - P - 230
bullet- รวบแบบบ้าน P - 231 - P - 235
bullet- รวบแบบบ้าน P - 236 - P - 240
bullet- รวบแบบบ้าน P - 241 - P - 245
bullet- รวบแบบบ้าน P - 246 - P - 250
bullet- รวบแบบบ้าน P - 251 - P - 255
bullet- รวบแบบบ้าน P - 256 - P - 260
bullet- รวบแบบบ้าน P - 261 - P - 265
bullet- รวบแบบบ้าน P - 266 - P - 269
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 01 - ST - 05
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 06 - ST - 10
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 11 - ST - 15
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 16 - ST - 20
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 21 - ST - 25
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 26 - ST - 30
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 31 - ST - 35
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 36 - ST - 40
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 41 - ST - 45
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 46 - ST - 50
dot
dot
bulletรวมแบบบ้าน 3 ชั้น
dot
รับสร้างบ้าน
dot


สร้างบ้านสวย
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


กฎหมายการสร้างบ้าน

 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และการปลูกสร้างบ้าน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก alinehomecare.com
 
            หากคุณมีที่ดินเปล่าและต้องการปลูกสร้างบ้านของตัวเองอยู่ล่ะก็ กระปุกดอทคอมได้นำเอาข้อมูลดี ๆ จาก เว็บไซต์ alinehomecare.com เกี่ยวกับการสร้างบ้านมาแนะนำให้คุณได้ศึกษากันค่ะ เพราะก่อนสร้างบ้านสักหลังยังต้องมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อีกมากที่ควรรู้ แต่จะมีอะไรบ้างนั้นต้องไปดูกันเลยจ้า ..
 
 วิธีการขออนุญาตปลูกบ้าน
 
            ก่อนอื่นต้องมีสถาปนิกและวิศวกรทำการออกแบบและเขียนแบบให้ จากนั้นไปขอเอกสารการยื่นขออนุญาตจากทางเทศบาล แล้วนำมากรอกให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
 
 1. กรอกคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ข.1)
 
 2. แบบแปลนแผนผัง จำนวน 5 ชุด
 
 3. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบ สถาปนิก และ วิศวกร พร้อมสำเนาใบอนุญาต
 
 4. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง
 
 5. สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร ในกรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน
 
            จากนั้นนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อเทศบาลซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ ภายใน 45 วัน ต้องได้รับแจ้งว่าได้รับอนุญาตหรือไม่ ถ้าไม่อนุญาตจะต้องแก้ไขอะไรบ้าง เมื่อแก้ไขแล้วก็ควรจะได้รับอนุญาต และเสียค่าธรรมเนียมตารางเมตรละไม่เกิน 4 บาท
 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม รื้อถอน
 
 การก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม ถ้าอยู่ในเขตเทศบาล ต้องขออนุญาตกับนายช่างโยธาในแต่ละท้องถิ่น ถ้าเป็นอาคารใหญ่ก็ต้องติดต่อที่จังหวัด
 
 ส่วนการรื้อถอน ถ้าอาคารสูงเกิน 15 เมตร และห่าง จากอาคารอื่นน้อยกว่า 2 เมตร ก็ต้องขออนุญาตรื้อถอนเช่นกัน
 
 แต่ถ้าทั้งหมดที่ว่านี้อยู่นอกเขตเทศบาล ก็ไม่ต้องขอ อนุญาตใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 วิธีการเริ่มต้นที่จะสร้างบ้าน
 
 ติดต่อกับบริษัทที่รับสร้างบ้านต่าง ๆ
 
 ดูผลงานของบริษัทจากสถานที่จริง เพื่อคุณภาพของงาน
 
 ดูแบบที่มี ให้ถูกใจและถูกต้องกับความต้องการ หรือติดต่อกับสมาคมสถาปนิกสยาม เพื่อให้คำแนะนำด้านสถาปนิก
 
 หรือตระเวนดูบ้านที่คุณพอใจแล้วถามเจ้าของบ้านหลังที่ชอบเพื่อขอเบอร์ติดต่อสถาปนิก
 
 อัตราค่าออกแบบบ้าน
 
            อัตราค่าออกแบบเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีหลายประเภทด้วยกัน แต่จะเน้นประเภทบ้านพักอาศัย กับการตกแต่งภายในเท่านั้น
 
 บ้านพักอาศัย ถ้างบประมาณก่อสร้างไม่เกิน 10 ล้าน จะคิดค่าออกแบบ 7.5% ของงบประมาณ
 
 การตกแต่งภายใน ถ้างบประมาณก่อสร้างไม่เกิน 10 ล้านจะคิดค่าออกแบบ 10% ของงบประมาณ
 
 ถ้างบประมาณมากกว่านี้ สัดส่วนของค่าออกแบบ ทั้ง 2 ชนิดจะลดลง
 
 วิธีการแบ่งงานของสถาปนิกและมัณฑนากร
 
            งานของสถาปนิกก็คือ การออกแบบตัวบ้าน เพื่อครอบคลุมห้องต่าง ๆ ให้กลมกลืน และมีความงามต่อเนื่องกัน พร้อมทั้งสามารถป้องกันแดดฝน รวมถึงการรับลมตามธรรมชาติด้วย
 
            งานของมัณฑนากรก็คือ การออกแบบตกแต่งภายใน รวมถึงรายละเอียดของผนัง พื้น ฝ้าเพดาน พร้อมทั้ง เฟอร์นิเจอร์ และส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยที่สถาปนิกออกแบบไว้
 
            เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาปนิก กับมัฑนากรจะต้องออกแบบไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยอย่างสูงสุด รวมถึงความงามที่ต่อเนื่องระหว่างภายในและภายนอกบ้าน
 
 จรรยาบรรณของสถาปนิก
 
            จรรยาบรรณที่สำคัญ ๆ ที่ควรจะทราบมี ดังนี้
 
 1. ต้องทำงานโดยซื่อสัตย์ ไม่ทิ้งงานหากไม่มีเหตุอันควร
 
 2. ห้ามใช้แบบที่เคยออกแบบมาแล้วกับคนอื่น ยกเว้นเจ้าของเดิมจะอนุญาต
 
 3. ไม่ตรวจงานสถาปนิกอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้สถาปนิกนั้นทราบก่อน
 
 4. ไม่หางานโดยลดหรือประกวดราคาค่าแบบ
 
 5. ไม่แย่งงานสถาปนิกอื่น
 
 6. ห้ามกินค่าคอมมิชชั่น
 
            ถ้าสถาปนิกไม่ทำตามก็จะมีโทษจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
 
 ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน
 
            ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน 2 ชั้น โดยทั่วไป แบ่งออกเป็นขั้นตอนใหญ่ ๆ ดังนี้คือ
 
 ขั้นตอนที่ 1 ตอกเข็มหล่อฐานราก คานคอดิน และ ตั้งเสาชั้นล่าง
 
 ขั้นตอนที่ 2 หล่อคานชั้นบน และเสาสำหรับรับหลังคาชั้น 2
 
 ขั้นตอนที่ 3 มุงหลังคา ก่ออิฐผนัง ฉาบปูน ติดตั้ง วงกบ ใส่ฝ้าเพดาน
 
 ขั้นตอนที่ 4 ปูวัสดุพื้น ติดตั้งประตู หน้าต่าง ติดตั้งระบบท่อน้ำ
 
 ขั้นตอนที่ 5 บุผนังกระเบื้อง ติดตั้งสุขภัณฑ์ ทาสี เดินสายไฟ ติดตั้งดวงโคม เก็บรายละเอียดส่วนที่เหลือให้เรียบร้อย
 
 ชนิดของห้องต่าง ๆ ในบ้าน
 
            ห้องที่จำเป็นสำหรับบ้านขนาดกลาง ควรมีห้องรับแขก หรือ ห้องนั่งเล่น และ 2 ห้องนี้ อาจจะรวมเป็นห้องเดียวก็ได้ ถ้าบ้านมีขนาดเล็ก ถัดมาก็ควรเป็นห้องทานอาหารและห้องครัว จะเป็นครัวไทย หรือครัวฝรั่ง ก็แล้วแต่ความชอบของเจ้าของบ้าน ที่สำคัญที่สุดคือ ห้องนอน และห้องน้ำ ต้องมีความสบาย อากาศถ่ายเทได้สะดวก ส่วนห้องอื่น ๆ เช่น ห้องแม่บ้าน ห้องเก็บของ ก็แล้วแต่ความจำเป็นของแต่ละบ้าน รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่ด้วย
 
 ขนาดของพื้นที่บ้าน
 
            โดยทั่วไปความต้องการพื้นฐานก็จะประกอบไปด้วย ห้องนอน ห้องพักผ่อน ห้องครัว ห้องน้ำ สำหรับห้องอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามมาเพื่อรองรับความสะดวกสบายเท่านั้นก็คือ ห้องรับแขก ห้องทำงาน ห้องอาหาร เป็นต้น และสิ่งที่ต้องคำนึงก็คือ ขนาดของห้อง สำหรับบ้านโดยทั่วไปต้องไม่น้อยกว่า 9 ตร.ม. และพื้นที่ห้องน้ำต้องไม่น้อยกว่า 2 ตร.ม. ซึ่งเป็นไปตามกำหนดของกฎหมาย
 
            แต่ถ้าพิจารณาความต้องการพื้นฐานสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 3 ถึง 4 คนแล้ว บ้านหลังหนึ่งควรมีพื้นที่ตั้งแต่ 36 ตร.ม. เป็นอย่างน้อย แต่ถ้าจะอยู่สบายก็ควรมีพื้นที่ราว 50 ตร.ม. ขึ้นไป
 
 ความแตกต่างของบ้านปูนกับบ้านไม้
 
            บ้านปูนจะขึ้นอยู่กับโครงสร้าง ส่วนผสมคอนกรีต ตลอดจนการก่ออิฐฉาบปูน ซึ่งต้องการผู้ที่มีความรู้เป็นพิเศษ มิฉะนั้นจะเกิดการแตกร้าวได้ง่าย
 
            ส่วนบ้านไม้จะขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ที่นำมาใช้ ต้องเป็นไม้เนื้อแข็งชั้นดี เช่น ไม้สัก จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทนต่อแดดฝนได้ดีกว่าบ้านปูน แต่มีราคาแพงกว่า เพราะไม้ดี ๆ ในปัจจุบันหายากมาก
 
 วิธีการออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงาน
 
            วิธีประหยัดพลังงานในบ้าน มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้
 
 1. ใช้ฉนวนป้องกันความร้อน ทั้งบริเวณหลังคา เพ ดาน ผนัง และพื้น มีการติดตั้งอุปกรณ์บังแสงแดด เพื่อลดความร้อนที่จะผ่านเข้ามาทางหน้าต่าง
 
 2. ออกแบบและวางตำแหน่งบ้านให้อยู่ในแนวทิศเหนือและทิศใต้ ควรมีช่องเปิดมากพอที่จะระบายลมได้ ห้องเก็บของ หรือห้องน้ำ ควรออกแบบให้อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เพื่อกันความร้อนของแสงแดดที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน
 
 3. ใช้แสงธรรมชาติให้มาก เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้าน โดยใช้กระจกให้เหมาะสม เพราะกระจกเป็นทางผ่านของความร้อนได้เป็นอย่างดี และควรมีกระจกน้อยที่สุดในด้านตะวันออกและตะวันตก รวมทั้งกระจกที่ใช้ควรเป็นกระจกตัดแสง
 
 4. ผนังบ้านควรเป็นสีอ่อน เพื่อช่วยสะท้อนรังสีของดวงอาทิตย์ ส่วนบริเวณภายนอกบ้านควรปลูกต้นไม้ เพื่อกั้นแสงบางส่วน และเพื่อให้เกิดลมเย็นพัดเข้าสู่ตัวบ้าน
 สาระน่ารู้

ความรู้เรื่องแบบบ้าน
การดูฮวงจุ้ยสร้างบ้านด้วยตนเอง
ฤกษ์สร้างบ้าน เสาเอกนับตรงไหน
ขั้นตอนสร้างบ้านกับเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

พียูดี เฮาส์ รับสร้างบ้าน
ที่อยู่ :  เลขที่ 969 / 5 ถนน :  รอบเมือง ตำบล : หมากแข้ง
อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุดรธานี      รหัสไปรษณีย์ : 41000
เบอร์โทร :  042-244-359      มือถือ :  086-355-4480,081-939-0485
อีเมล : pudhouse@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.pudhouse.com