ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 1
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 2
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 3
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 4
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง เล่ม 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 2
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 3
bulletแบบบ้าน 3 ชั้น
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นมาตรฐาน
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นคลาสสิค
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นพรีเมี่ยม
สร้างบ้านราคาถูก
bulletโปรโมชั่นแบบบ้าน
bulletโปรโมชั่นสร้างบ้าน
bulletบ้านสร้างจริง ชั้นเดียว
bulletบ้านสร้างจริง 2 ชั้น
bulletบ้านสร้างจริง ชั้นครึ่ง
bulletบ้านสร้างจริง 3 ชั้น
dot
dot
bulletความรู้เรื่องแบบบ้าน
bulletการดูฮวงจุ้ยสร้างบ้านด้วยตนเอง
bulletฤกษ์สร้างบ้าน เสาเอกนับตรงไหน
bulletกฏหมายการสร้างบ้าน
bulletขั้นตอนสร้างบ้านกับเรา
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 1
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 2
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 3
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 4
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 5
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 6
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 7
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 8
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 9
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 10
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 11
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 12
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 13
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 14
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 15
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 15P
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 16
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 17
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 18
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 19
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 20
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 21
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 22
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 23
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 24
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 25
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 26
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 27
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 28
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 29
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 30
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 31
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 32
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 33
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 34
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 35
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 36
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 37
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 38
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 39
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 40
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 41
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 42
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 43
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 44
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 45
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 46
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 47
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 48
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 49
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 50
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 51
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 52
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 53
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 54
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 55
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 56
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 57
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 58
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 59
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 60
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 61
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 62
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 63
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 63P
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 64
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 65
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 66
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 67
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 68
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 69
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 70
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 71
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 72
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 73
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 74
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 75
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 76
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 77
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 78
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 79
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 80
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 81
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 82
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 83
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 84
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 85
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 86
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 87
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 88
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 89
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 90
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 91
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 92
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 93
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 94
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 95
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 96
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 97
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 98
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 99
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 100
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 101
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 102
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 103
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 104
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 105
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 106
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 107
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 108
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 109
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 110
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 111
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 112
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 113
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 114
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 115
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 116
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 117
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 118
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 119
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 120
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 121
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 122
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 123
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 124
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 125
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 126
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 127
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 128
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 129
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 130
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 131
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 132
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 133
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 134
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 135
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 136
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 137
bulletแบบบ้านชั้นเดี่ยว S - 138
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 139
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 140
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 141
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 142
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 143
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 144
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 145
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 146
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 147
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 148
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 149
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 150
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 151
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 152
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 153
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 154
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 155
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 156
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 157
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 158
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 159
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 160
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 161
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 162
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 163
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 164
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 165
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 166
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 167
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 168
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 169
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 170
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 171
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 172
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 173
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 174
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 175
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 176
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 177
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 178
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 179
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 180
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 181
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 181s
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 182
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 183
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 184
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 185
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 186
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 187
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 188
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 189
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 190
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 191
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 192
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 193
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 194
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 195
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 196
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 197
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 198
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 199
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 200
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 201
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 202
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 203
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 204
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 205
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 206
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 207
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 208
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 209
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 210
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 211
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 212
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 213
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 214
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 215
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 216
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 217
บ้านสองชั้นอุดร
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น F - 2
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น F - 2M
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น F - 6
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 2
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 3
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 4
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 5
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 6
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 7
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 8
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 9
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 10
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 11
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 12
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 12P
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 13
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 14
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 15
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 16
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 17
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 18
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 19
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 20
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 21
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 22
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 23
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 24
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 25
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 26
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 27
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 28
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 29
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 30
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 30S
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 31
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 32
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 33
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 34
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 35
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 36
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 37
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 38
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น p - 38S
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 39
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 40
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 41
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 42
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 43
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 44
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 45
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 46
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 47
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 48
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 49
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 50
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 51
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 52
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 53
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 54
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 55
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 56
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 57
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 58
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 59
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 60
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 61
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 62
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 63
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 64
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 65
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 66
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 67
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 68
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 69
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 70
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 71
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 72
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 73
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 74
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 75
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 76
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 77
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 78
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 79
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 80
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 81
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 82
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 83
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 84
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 85
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 86
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 87
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 88
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 89
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 90
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 91
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 92
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 93
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 94
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 95
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 96
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 97
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 98
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 99
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 100
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 101
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 102
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น p - 103
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 104
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 105
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 106
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 107
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 108
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 109
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 110
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 111
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 112
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 113
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 114
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 114P
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 115
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 116
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 117
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 118
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 1
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 2
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 3
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 4
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 5
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 6
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 7
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 8
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 9
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 10
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 11
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 12
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 13
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 14
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 15
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 16
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 17
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 18
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 19
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 20
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 21
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 22
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 23
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 24
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 25
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 26
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 27
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 28
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 29
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 30
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 31
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 32
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 33
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 34
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 35
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 36
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 37
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 38
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 39
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 40
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 41
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 42
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 43
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 44
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 45
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 46
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 47
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 48
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 49
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 50
dot
dot
bulletรวมแบบบ้าน 3 ชั้น
dot
รับสร้างบ้าน
dot


สร้างบ้านสวย
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


กฎหมายการสร้างบ้าน

 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และการปลูกสร้างบ้าน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก alinehomecare.com
 
            หากคุณมีที่ดินเปล่าและต้องการปลูกสร้างบ้านของตัวเองอยู่ล่ะก็ กระปุกดอทคอมได้นำเอาข้อมูลดี ๆ จาก เว็บไซต์ alinehomecare.com เกี่ยวกับการสร้างบ้านมาแนะนำให้คุณได้ศึกษากันค่ะ เพราะก่อนสร้างบ้านสักหลังยังต้องมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อีกมากที่ควรรู้ แต่จะมีอะไรบ้างนั้นต้องไปดูกันเลยจ้า ..
 
 วิธีการขออนุญาตปลูกบ้าน
 
            ก่อนอื่นต้องมีสถาปนิกและวิศวกรทำการออกแบบและเขียนแบบให้ จากนั้นไปขอเอกสารการยื่นขออนุญาตจากทางเทศบาล แล้วนำมากรอกให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
 
 1. กรอกคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ข.1)
 
 2. แบบแปลนแผนผัง จำนวน 5 ชุด
 
 3. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบ สถาปนิก และ วิศวกร พร้อมสำเนาใบอนุญาต
 
 4. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง
 
 5. สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร ในกรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน
 
            จากนั้นนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อเทศบาลซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ ภายใน 45 วัน ต้องได้รับแจ้งว่าได้รับอนุญาตหรือไม่ ถ้าไม่อนุญาตจะต้องแก้ไขอะไรบ้าง เมื่อแก้ไขแล้วก็ควรจะได้รับอนุญาต และเสียค่าธรรมเนียมตารางเมตรละไม่เกิน 4 บาท
 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม รื้อถอน
 
 การก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม ถ้าอยู่ในเขตเทศบาล ต้องขออนุญาตกับนายช่างโยธาในแต่ละท้องถิ่น ถ้าเป็นอาคารใหญ่ก็ต้องติดต่อที่จังหวัด
 
 ส่วนการรื้อถอน ถ้าอาคารสูงเกิน 15 เมตร และห่าง จากอาคารอื่นน้อยกว่า 2 เมตร ก็ต้องขออนุญาตรื้อถอนเช่นกัน
 
 แต่ถ้าทั้งหมดที่ว่านี้อยู่นอกเขตเทศบาล ก็ไม่ต้องขอ อนุญาตใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 วิธีการเริ่มต้นที่จะสร้างบ้าน
 
 ติดต่อกับบริษัทที่รับสร้างบ้านต่าง ๆ
 
 ดูผลงานของบริษัทจากสถานที่จริง เพื่อคุณภาพของงาน
 
 ดูแบบที่มี ให้ถูกใจและถูกต้องกับความต้องการ หรือติดต่อกับสมาคมสถาปนิกสยาม เพื่อให้คำแนะนำด้านสถาปนิก
 
 หรือตระเวนดูบ้านที่คุณพอใจแล้วถามเจ้าของบ้านหลังที่ชอบเพื่อขอเบอร์ติดต่อสถาปนิก
 
 อัตราค่าออกแบบบ้าน
 
            อัตราค่าออกแบบเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีหลายประเภทด้วยกัน แต่จะเน้นประเภทบ้านพักอาศัย กับการตกแต่งภายในเท่านั้น
 
 บ้านพักอาศัย ถ้างบประมาณก่อสร้างไม่เกิน 10 ล้าน จะคิดค่าออกแบบ 7.5% ของงบประมาณ
 
 การตกแต่งภายใน ถ้างบประมาณก่อสร้างไม่เกิน 10 ล้านจะคิดค่าออกแบบ 10% ของงบประมาณ
 
 ถ้างบประมาณมากกว่านี้ สัดส่วนของค่าออกแบบ ทั้ง 2 ชนิดจะลดลง
 
 วิธีการแบ่งงานของสถาปนิกและมัณฑนากร
 
            งานของสถาปนิกก็คือ การออกแบบตัวบ้าน เพื่อครอบคลุมห้องต่าง ๆ ให้กลมกลืน และมีความงามต่อเนื่องกัน พร้อมทั้งสามารถป้องกันแดดฝน รวมถึงการรับลมตามธรรมชาติด้วย
 
            งานของมัณฑนากรก็คือ การออกแบบตกแต่งภายใน รวมถึงรายละเอียดของผนัง พื้น ฝ้าเพดาน พร้อมทั้ง เฟอร์นิเจอร์ และส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยที่สถาปนิกออกแบบไว้
 
            เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาปนิก กับมัฑนากรจะต้องออกแบบไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยอย่างสูงสุด รวมถึงความงามที่ต่อเนื่องระหว่างภายในและภายนอกบ้าน
 
 จรรยาบรรณของสถาปนิก
 
            จรรยาบรรณที่สำคัญ ๆ ที่ควรจะทราบมี ดังนี้
 
 1. ต้องทำงานโดยซื่อสัตย์ ไม่ทิ้งงานหากไม่มีเหตุอันควร
 
 2. ห้ามใช้แบบที่เคยออกแบบมาแล้วกับคนอื่น ยกเว้นเจ้าของเดิมจะอนุญาต
 
 3. ไม่ตรวจงานสถาปนิกอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้สถาปนิกนั้นทราบก่อน
 
 4. ไม่หางานโดยลดหรือประกวดราคาค่าแบบ
 
 5. ไม่แย่งงานสถาปนิกอื่น
 
 6. ห้ามกินค่าคอมมิชชั่น
 
            ถ้าสถาปนิกไม่ทำตามก็จะมีโทษจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
 
 ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน
 
            ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน 2 ชั้น โดยทั่วไป แบ่งออกเป็นขั้นตอนใหญ่ ๆ ดังนี้คือ
 
 ขั้นตอนที่ 1 ตอกเข็มหล่อฐานราก คานคอดิน และ ตั้งเสาชั้นล่าง
 
 ขั้นตอนที่ 2 หล่อคานชั้นบน และเสาสำหรับรับหลังคาชั้น 2
 
 ขั้นตอนที่ 3 มุงหลังคา ก่ออิฐผนัง ฉาบปูน ติดตั้ง วงกบ ใส่ฝ้าเพดาน
 
 ขั้นตอนที่ 4 ปูวัสดุพื้น ติดตั้งประตู หน้าต่าง ติดตั้งระบบท่อน้ำ
 
 ขั้นตอนที่ 5 บุผนังกระเบื้อง ติดตั้งสุขภัณฑ์ ทาสี เดินสายไฟ ติดตั้งดวงโคม เก็บรายละเอียดส่วนที่เหลือให้เรียบร้อย
 
 ชนิดของห้องต่าง ๆ ในบ้าน
 
            ห้องที่จำเป็นสำหรับบ้านขนาดกลาง ควรมีห้องรับแขก หรือ ห้องนั่งเล่น และ 2 ห้องนี้ อาจจะรวมเป็นห้องเดียวก็ได้ ถ้าบ้านมีขนาดเล็ก ถัดมาก็ควรเป็นห้องทานอาหารและห้องครัว จะเป็นครัวไทย หรือครัวฝรั่ง ก็แล้วแต่ความชอบของเจ้าของบ้าน ที่สำคัญที่สุดคือ ห้องนอน และห้องน้ำ ต้องมีความสบาย อากาศถ่ายเทได้สะดวก ส่วนห้องอื่น ๆ เช่น ห้องแม่บ้าน ห้องเก็บของ ก็แล้วแต่ความจำเป็นของแต่ละบ้าน รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่ด้วย
 
 ขนาดของพื้นที่บ้าน
 
            โดยทั่วไปความต้องการพื้นฐานก็จะประกอบไปด้วย ห้องนอน ห้องพักผ่อน ห้องครัว ห้องน้ำ สำหรับห้องอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามมาเพื่อรองรับความสะดวกสบายเท่านั้นก็คือ ห้องรับแขก ห้องทำงาน ห้องอาหาร เป็นต้น และสิ่งที่ต้องคำนึงก็คือ ขนาดของห้อง สำหรับบ้านโดยทั่วไปต้องไม่น้อยกว่า 9 ตร.ม. และพื้นที่ห้องน้ำต้องไม่น้อยกว่า 2 ตร.ม. ซึ่งเป็นไปตามกำหนดของกฎหมาย
 
            แต่ถ้าพิจารณาความต้องการพื้นฐานสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 3 ถึง 4 คนแล้ว บ้านหลังหนึ่งควรมีพื้นที่ตั้งแต่ 36 ตร.ม. เป็นอย่างน้อย แต่ถ้าจะอยู่สบายก็ควรมีพื้นที่ราว 50 ตร.ม. ขึ้นไป
 
 ความแตกต่างของบ้านปูนกับบ้านไม้
 
            บ้านปูนจะขึ้นอยู่กับโครงสร้าง ส่วนผสมคอนกรีต ตลอดจนการก่ออิฐฉาบปูน ซึ่งต้องการผู้ที่มีความรู้เป็นพิเศษ มิฉะนั้นจะเกิดการแตกร้าวได้ง่าย
 
            ส่วนบ้านไม้จะขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ที่นำมาใช้ ต้องเป็นไม้เนื้อแข็งชั้นดี เช่น ไม้สัก จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทนต่อแดดฝนได้ดีกว่าบ้านปูน แต่มีราคาแพงกว่า เพราะไม้ดี ๆ ในปัจจุบันหายากมาก
 
 วิธีการออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงาน
 
            วิธีประหยัดพลังงานในบ้าน มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้
 
 1. ใช้ฉนวนป้องกันความร้อน ทั้งบริเวณหลังคา เพ ดาน ผนัง และพื้น มีการติดตั้งอุปกรณ์บังแสงแดด เพื่อลดความร้อนที่จะผ่านเข้ามาทางหน้าต่าง
 
 2. ออกแบบและวางตำแหน่งบ้านให้อยู่ในแนวทิศเหนือและทิศใต้ ควรมีช่องเปิดมากพอที่จะระบายลมได้ ห้องเก็บของ หรือห้องน้ำ ควรออกแบบให้อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เพื่อกันความร้อนของแสงแดดที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน
 
 3. ใช้แสงธรรมชาติให้มาก เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้าน โดยใช้กระจกให้เหมาะสม เพราะกระจกเป็นทางผ่านของความร้อนได้เป็นอย่างดี และควรมีกระจกน้อยที่สุดในด้านตะวันออกและตะวันตก รวมทั้งกระจกที่ใช้ควรเป็นกระจกตัดแสง
 
 4. ผนังบ้านควรเป็นสีอ่อน เพื่อช่วยสะท้อนรังสีของดวงอาทิตย์ ส่วนบริเวณภายนอกบ้านควรปลูกต้นไม้ เพื่อกั้นแสงบางส่วน และเพื่อให้เกิดลมเย็นพัดเข้าสู่ตัวบ้าน
 สาระน่ารู้

ความรู้เรื่องแบบบ้าน
การดูฮวงจุ้ยสร้างบ้านด้วยตนเอง
ฤกษ์สร้างบ้าน เสาเอกนับตรงไหน
ขั้นตอนสร้างบ้านกับเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

พียูดี เฮาส์ รับสร้างบ้าน
ที่อยู่ :  เลขที่ 969 / 5 ถนน :  รอบเมือง ตำบล : หมากแข้ง
อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุดรธานี      รหัสไปรษณีย์ : 41000
เบอร์โทร :  042-244-359      มือถือ :  086-355-4480,081-939-0485
อีเมล : pudhouse@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.pudhouse.com