ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 1
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 2
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 3
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 4
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง เล่ม 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 2
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 3
bulletแบบบ้าน 3 ชั้น
bulletแบบบ้านสไตล์นอร์ดิก
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นมาตรฐาน
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นคลาสสิค
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นพรีเมี่ยม
สร้างบ้านราคาถูก
bulletโปรโมชั่นสร้างบ้าน
bulletบ้านสร้างจริง ชั้นเดียว
bulletบ้านสร้างจริง 2 ชั้น
bulletบ้านสร้างจริง ชั้นครึ่ง
bulletบ้านสร้างจริง 3 ชั้น
dot
dot
bulletความรู้เรื่องแบบบ้าน
bulletฤกษ์ดีปี2565
bulletการดูฮวงจุ้ยสร้างบ้านด้วยตนเอง
bulletฤกษ์สร้างบ้าน เสาเอกนับตรงไหน
bulletกฏหมายการสร้างบ้าน
bulletขั้นตอนสร้างบ้านกับเรา
bulletความรู้เรื่องหลังคาบ้าน
bullet- รวมแบบบ้าน S - 01 - S - 05
bullet- รวมแบบบ้าน S - 06 - S - 10
bullet- รวมแบบบ้าน S - 11 - S - 15p
bullet- รวมแบบบ้าน S - 16 - S - 20
bullet- รวมแบบบ้าน S - 21 - S - 25
bullet- รวมแบบบ้าน S - 26 - S - 30
bullet- รวมแบบบ้าน S - 31 - S - 35
bullet- รวมแบบบ้าน S - 36 - S - 40
bullet- รวมแบบบ้าน S - 41 - S - 45
bullet- รวมแบบบ้าน S - 46 - S - 50
bullet- รวมแบบบ้าน S - 51 - S - 55
bullet- รวมแบบบ้าน S - 56 - S - 60
bullet- รวมแบบบ้าน S - 61 - S - 65
bullet- รวมแบบบ้าน S - 66 - S - 70S
bullet- รวมแบบบ้าน S - 71 - S - 75
bullet- รวมแบบบ้าน S - 76 - S - 80
bullet- รวมแบบบ้าน S - 81 - S - 85
bullet- รวมแบบบ้าน S - 86 - S - 90
bullet- รวมแบบบ้าน S - 91 - S - 95
bullet- รวมแบบบ้าน S - 96 - S - 100
bullet- รวมแบบบ้าน S - 101 - S - 105
bullet- รวมแบบบ้าน S - 106 - S - 110
bullet- รวมแบบบ้าน S - 111 - S - 115
bullet- รวมแบบบ้าน S - 116 - S - 120
bullet- รวมแบบบ้าน S - 121 - S - 125
bullet- รวมแบบบ้าน S - 126 - S - 130
bullet- รวมแบบบ้าน S - 131 - S - 135
bullet- รวมแบบบ้าน S - 136 - S - 140
bullet- รวมแบบบ้าน S - 141 - S - 145
bullet- รวมแบบบ้าน S - 146 - S - 150
bullet- รวมแบบบ้าน S - 151 - S - 155
bullet- รวมแบบบ้าน S - 156 - S - 160
bullet- รวมแบบบ้าน S - 161 - S - 165
bullet- รวมแบบบ้าน S - 166 - S - 170
bullet- รวมแบบบ้าน S - 171 - S - 175
bullet- รวบแบบบ้าน S - 176 - S - 180
bullet- รวมแบบบ้าน S - 181 - S - 185
bullet- รวมแบบบ้าน S - 186 - S - 190
bullet- รวมแบบบ้าน S - 191 - S - 195
bullet- รวมแบบบ้าน S - 196 - S - 200
bullet- รวมแบบบ้าน S - 201 - S - 205
bullet- รวมแบบบ้าน S - 206 - S - 210
bullet- รวมแบบบ้าน S - 211 - S - 215
bullet- รวมแบบบ้าน S - 216 - S - 219
บ้านสองชั้นอุดร
bullet- รวบแบบบ้าน F-2 - F-7
bullet- รวบแบบบ้าน P - 01 - P - 05
bullet- รวบแบบบ้าน P - 06 - P - 10p
bullet- รวบแบบบ้าน P - 11 - P - 15
bullet- รวบแบบบ้าน P - 16 - P - 20
bullet- รวบแบบบ้าน P - 21 - P - 25
bullet- รวบแบบบ้าน P - 26 - P - 30s
bullet- รวบแบบบ้าน P - 31 - P - 35
bullet- รวบแบบบ้าน P - 36 - P - 40
bullet- รวบแบบบ้าน P - 41 - P - 45
bullet- รวบแบบบ้าน P - 46 - P - 50
bullet- รวบแบบบ้าน P - 51 - P - 55
bullet- รวบแบบบ้าน P - 56 - P - 60
bullet- รวบแบบบ้าน P - 61 - P - 65
bullet- รวบแบบบ้าน P - 66 - P - 70
bullet- รวบแบบบ้าน P - 71 - P - 75
bullet- รวบแบบบ้าน P - 76 - P - 80
bullet- รวบแบบบ้าน P - 81 - P - 85
bullet- รวบแบบบ้าน P - 86 - P - 90
bullet- รวบแบบบ้าน P - 91 - P - 95
bullet- รวบแบบบ้าน P - 96 - P - 100
bullet- รวบแบบบ้าน P - 101 - P - 105
bullet- รวบแบบบ้าน P - 106 - P - 110
bullet- รวบแบบบ้าน P - 111 - P - 115
bullet- รวบแบบบ้าน P - 116 - P - 120
bullet- รวบแบบบ้าน P - 220 - P - 225
bullet- รวบแบบบ้าน P - 226 - P - 230
bullet- รวบแบบบ้าน P - 231 - P - 235
bullet- รวบแบบบ้าน P - 236 - P - 240
bullet- รวบแบบบ้าน P - 241 - P - 245
bullet- รวบแบบบ้าน P - 246 - P - 250
bullet- รวบแบบบ้าน P - 251 - P - 255
bullet- รวบแบบบ้าน P - 256 - P - 260
bullet- รวบแบบบ้าน P - 261 - P - 265
bullet- รวบแบบบ้าน P - 266 - P - 269
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 01 - ST - 05
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 06 - ST - 10
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 11 - ST - 15
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 16 - ST - 20
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 21 - ST - 25
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 26 - ST - 30
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 31 - ST - 35
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 36 - ST - 40
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 41 - ST - 45
bullet - รวมแบบบ้าน ST - 46 - ST - 50
dot
dot
bulletรวมแบบบ้าน 3 ชั้น
dot
รับสร้างบ้าน
dot


สร้างบ้านสวย
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Standard

รายการวัสดุก่อสร้างมาตรฐาน STANDARD

1.โครงสร้างอาคาร                   
วัสดุประกอบงานโครงสร้าง       

-  วัสดุประกอบงานโครงสร้าง ฐานราก 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราช้าง ตรานกอินทรี ตราเพชร ตราทีพีไอ 

    ตอม่อ เสา คาน และพื้นฝากคาน หรือคอนกรีตผสมเสร็จ ไม่กำหนดบริษัท
    คอนกรีตเททับหน้าแผ่นพื้นสำเร็จ  
-  พื้นฝากดิน เอ็นทับหลัง ปูนทราย ปูนซีเมนด์ ตราเสือ ตรานกอินทรี ตรางูเห่า หรือเทียบเท่า และหรือปูนซีเมนต์
    ปรับระดับหรืออื่นๆ ผสมสำเร็จรูปไม่กำหนดบริษัท
   
โครงสร้างทั่วไป  
-  เข็ม คอนกรีตเสร็มเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ ความยาวไม่เกิน 10 เมตร  ตอกด้วยปั้นจั่น ตามรายการคำนวณวิศวกร
  (สำหรับบ้าน 1 ชั้น)
  คอนกรีตเสร็มเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ ความยาวไม่เกิน 21 เมตร ( 2 ต้นต่อ) ตอกด้วยปั้นจั่น
  ตามรายการคำนวณวิศวกร (สำหรับบ้าน 2 ชั้น)
  *** กรณีพื้นที่ปลูกสร้างอาคารไม่สามารถใช้เสาเข็มตามขนาดที่กำหนดไว้ข้างต้น สาเหตุจากสภาพของชั้นดิน
  และสภาพที่ไม่อำนวยให้ใช้ตามรายการคำนวณจากวิศวกรของบริษัทกำหนด โดยจะประมาณค่าใช้จ่าย
  เพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง
  *** กรณีไม่สามารถใช้เสาเข็มตอกได้ สาเหตุจากสภาพพื้นที่และบริเวณปลูกสร้างอาคารไม่อำนวย
  จะใช้เสาเข็มเจาะแทนเสาเข็มตอก โดยจะประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง
-  ฐานราก เสา คาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ( เหล็กเสริมหลักใช้เหล็กข้ออ้อย ) ขนาดตามวิศวกรกำหนด
-  พื้นชั้นล่าง / ชั้นบน พื้นสำเร็จรูปชนิดวางบนคาน บางส่วนหล่อกับที่ หรือตามแบบระบุ
-  พื้นจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดตามวิศวกรกำหนด ( เทและถ่ายน้ำหนักลงบนพื้นดิน )
-  พื้นซักล้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดตามวิศวกรกำหนด (เทบนพื้นดิน )
   
 2.  วัสดุปูพื้น  
-  พื้นชั้นบน  ปูกระเบื้องแกรนิตโตขนาด  60x60 ซม. พร้อมบัวเชิงผนัง ทาสีน้ำมัน ราคา 350 บาท / ตรม.
-  พื้นชั้นล่าง  ปูกระเบื้องแกรนิตโตขนาด  60x60 ซม. พร้อมบัวเชิงผนัง ทาสีน้ำมัน ราคา 350 บาท / ตรม.
-  พื้นห้องน้ำทั่วไป  ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x  12  " เกรด A ราคา 250 บาท / ตรม.
-  พื้นห้องน้ำใหญ่  ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x  12  " เกรด A ราคา 250 บาท / ตรม.
-  พื้นห้องครัว  ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x  12  " เกรด A ราคา 200 บาท / ตรม.
-  พื้นระเบียง,เฉลียง  ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x  12  " เกรด A ราคา 200 บาท / ตรม.
-  พื้นห้องเก็บของ  ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x  12  " เกรด A ราคา 200 บาท / ตรม.
-  พื้นโรงรถ   ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ
-  พื้นซักล้าง  ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x  12  "เกรด A  ราคา 200 บาท / ตรม.
-  พื้นห้องนอนแม่บ้าน   ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x  12  " เกรด A ราคา 200 บาท / ตรม.
-  พื้นห้องน้ำแม่บ้าน   ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x  12  " เกรด A ราคา 200 บาท / ตรม.
   
 3.วัสดุก่อสร้างและบุผนัง  
 -  ผนังทั่วไป  ก่อผนังด้วยอิฐมวญเบาหรืออิฐมอญแดง ฉาบเรียบ
 -  ผนังห้องน้ำทั่วไป  ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด  8 " x  8  "  เกรด A ราคา 250 บาท / ตรม. (ปูสูงจรดฝ้า)
 -  ผนังห้องน้ำใหญ่  ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด  8 " x  8  "  เกรด A ราคา 250 บาท / ตรม. (ปูสูงจรดฝ้า)
 -  ผนังห้องน้ำแม่บ้าน  ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด  8 " x  8  "  เกรด A ราคา 150 บาท / ตรม. (ปูสูง 1.5 เมตร)
   
 4. ฝ้าเพดาน  
 -  ฝ้าเพดานภายในทั่วไป  กรุแผ่นยิปซั่มตราช้าง ( มาตรฐาน ) หนา  9  มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
 -  ฝ้าเพดานภายนอก (ชายคา)  ฝ้าระบายอากาศ  ตราช้าง
 -  ฝ้าเฉลียง / ระเบียง  ฝ้าระบายอากาศ  ตราช้าง
 -  ฝ้าห้องน้ำ  กรุแผ่นยิปซั่มตราช้าง ( มาตรฐาน ) หนา 9  มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
   
 5. หลังคา  
 -  อะเส / คานหลังคา โครงเหล็กรูปพรรณตามแบบคำนวณวิศวกรรม ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง ขนาดตามวิศวกรกำหนด
 -  โครงหลังคา โครงเหล็กรูปพรรณตามแบบคำนวณวิศวกรรม ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง ขนาดตามวิศวกรกำหนด
 -  หลังคา มุงกระเบื้องตราเพชร
 -  เชิงชาย ไม้ Conwood 2 in 1 ทาสีน้ำอะครีลิค
   
 6. วงกบ  
 -  วงกบทั่วไป  ไม้เต็ง ขนาด  2" x  4 " ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ
 -  วงกบประตู หน้าต่าง  อลูมิเนียม
-  วงกบประตูโรงรถ ไม้เต็ง ขนาด  2" x  4 " ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ
-  วงกบประตูห้องครัว ไม้เต็ง ขนาด 2" x  4  " ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ
   
7. หน้าต่าง  
-  หน้าต่างทั่วไป อลูมิเนียมอบขาว        ติดกระจกเขียวตัดแสง
-  หน้าต่างห้องน้ำ อลูมิเนียมอบขาว        ติดกระจกเขียวตัดแสง
   
8. ประตู  
-  ประตูห้องครัว ใช้บานประตู UPVC
-  ประตูห้องนอน ใช้บานประตู UPVC
-  ประตูห้องน้ำ ใช้บานประตู UPVC
-  ประตู ห้องเก็บของ ไม้อัดสักมีเกร็ดบังใบ
   
9. อุปกรณ์ประตู หน้าต่าง  
-  ลูกบิดประตูทั่วไป+ห้องนอน สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE  รุ่น  911.64.215
-  ลูกบิดประตูห้องน้ำ สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE  รุ่น  911.64.219
-  บานพับประตู-หน้าต่าง สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE  รุ่น  489.04.000
-  มือจับประตูห้องเก็บของใต้บันได สแตนเลส
-  ประตูทางเข้าหลัก ใช้ตามผู้ผลิตประตู หน้าต่าง หรืออลูมิเนียม 
-  กลอนประตู 4 1/4” สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE  รุ่น  489.71.300
-  กันชนประตูแม่เหล็ก สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE  รุ่น  489.70.256
   
10. สุขภัณฑ์  
-  โถส้วมชักโครก 2 ชิ้น  American standard  ราคาไม่เกิน  3,500 บาท/ชุด
-  อ่างล้างหน้าขาตั้งยาว  American standard  ราคาไม่เกิน  1,500 บาท/ชุด
    COPACABANA ขาว  
-  ที่ใส่สบู่ *ขาว  American standard  ราคาไม่เกิน  300 บาท/ชุด
-  ที่ใส่กระดาษชำระ  American standard  ราคาไม่เกิน  300 บาท/ชุด
-  ฝักบัว + วาล์วลอย  American standard  ราคาไม่เกิน  1,500 บาท/ชุด
-  ก๊อกอ่างล้างหน้า  American standard  ราคาไม่เกิน  1,200 บาท/ชุด
-  สายฉีดชำระ + สต๊อปวาล์ว  American standard  ราคาไม่เกิน  850 บาท/ชุด
-  กระจกเจียปรี 60x80 ซม. สี่เหลี่ยม ราคาไม่เกิน 1,000 บาท/ชุด
-  ราวแขวนผ้า 45 ซม. *สแตนเลส ราคาไม่เกิน 300 บาท/ชุด
-  สายน้ำดีสแตนเลสถัก 18 นิ้ว รุ่น SF-45 ราคาไม่เกิน 50 บาท/ชุด
-  ตะแกรงกันกลิ่น โครเมี่ยม ราคาไม่เกิน 200 บาท/ชุด
   
11. งานบันได  
-  โครงสร้างบันได โครงสร้างเป็น คสล.
-  เสา / ราวบันได สแตนเลส  (ขนาดตามมาตรฐานบริษัท)
-  ลูกนอน ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x  12  " เกรด A ราคา 350 บาท / ตรม.
-  พื้นชานพัก ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x  12  " เกรด A ราคา 350 บาท / ตรม.
-  ลูกกรงกันตก สแตนเลส (ลายตามมาตรฐานบริษัท)
   
12. งานประปา  

-  ท่อน้ำดี / ท่อประปา

 

ท่อเมนใช้ P.V.C.  ขนาด 6 หุน ต่อจากอาคารถึงมิเตอร์ประปาระยะไม่เกิน 20  เมตร ท่อแยกใช้ท่อ

P.V.C. ขนาด 4 หุน

-  ท่อน้ำเสีย / ท่อน้ำทิ้ง ท่อ P.V.C. ตราช้าง ขนาด 3" ท่อแยก ขนาด 2" ความหนาชั้นคุณภาพ 8.5 สีฟ้า
-  ท่อระบายอากาศ ท่อ P.V.C. ตราช้าง ขนาด 1"   ความหนาชั้นคุณภาพ 5 สีฟ้า
   
13. งานระบบสุขาภิบา  
-  ถังบำบัด ใช้ถึงบำบัดสำเร็จรูปขนาด 1,600  ลิตร ( ฝังในดิน ) จำนวน 1 ลูก
-  ท่อระบายน้ำ ใช้ท่อซีเมนต์ใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  8 ต่อจากตัวอาคารลงบ่อพักสาธารณะระยะไม่เกิน 26  เมตร
-  บ่อพัก บ่อพักน้ำสำเร็จรูปขนาด 30 x 40  เซนติเมตร ทุกระยะ 6  เมตร และทุกมุมเลี้ยว
-  บ่อดักไขมัน บ่อสำเร็จรูป 1 จุด ตำแหน่งตามแบบ
   
14. งานไฟฟ้า  
-  ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน ขนาดมิเตอร์ไฟ 15 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย

-  สายเมนภายนอก

 

ใช้สายเดี่ยว ไทยยาซากิ THW 16 mm.2 เดินลอยในอากาศ ความยาวไม่เกิน 25 ม. จากชายคาบ้านถึงมิเตอร์
-  สายไฟฟ้าภายใน ใช้สายเดี่ยว ไทยยาซากิ THW 2.5 / 1.5 mm.2 ( ชนิดเดินร้อยท่อ )
-  แผงควบคุมไฟฟ้า ใช้ตูคอนซูเมอร์ยูนิต ชนิดตู้เหล็ก พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาดตามแบบ
-  ปลั๊กไฟฟ้า ( แบบ, ยี่ห้อ, จำนวนจุด ) ชนิดฝังเรียบกำหนดให้ห้องละ 1 จุดเฉพาะห้องนอนใหญ่ 2 จุด
-  สวิตซ์แอร์ กำหนดให้ไม่เกิน 3 จุด
-  เดินสายไฟเครื่องทำน้ำอุ่น กำหนดให้ไม่เกิน 2 จุด
-  ปลั๊กทีวี กำหนดให้ไม่เกิน 4 จุด
-  โทรศัพท์ กำหนดให้ไม่เกิน 1 จุด
-  ดวงโคม ดวงโคมกลม หรือฟลูโอเรสเซ็นต์
-  สวิตซ์ไฟฟ้า Panasonic
   
14. งานสี  (ไม่รวมสีผสม)  
-  ผนังภายนอก (สีเบอร์ 2 สี , สีบัว 1 สี) แต่งผิวเรียบ 1 เที่ยว  สีรองพื้น 1 เที่ยว TOA 4 SEASONS ชนิดเช็ดได้  (กึ่งเงา) ทา 2 เที่ยว
ผนังภายใน (สีเบอร์ 1 สี , นับรวมภายนอก 2 สี)

แต่งผิวเรียบ 1 เที่ยว  สีรองพื้น 1 เที่ยว TOA 4 SEASONS ชนิดเช็ดได้ (กึ่งเงา) ทา 2 เที่ยว

 

-  ผิววงกบ / เหล็ก ทั่วไป ทาสีน้ำมัน TOA ทั้งภายนอก และ ภายใน
-  ผิวฝ้าภายใน-ภายนอก ทาสีน้ำนิปปอน ทา 2 เที่ยว
   
16. ระดับพื้นชั้นล่าง  
-  ระดับพื้นชั้นล่าง สูงกว่าระดับดินในพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 0.50 เมตร หรือในแบบระบุ ( กรณีพื้นต่างระดับ )
   
17. อื่นๆ  
วัสดุเทียบเท่า

รายการวัสดุอุปกรณ์มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

  เนื่องจากสินค้าขาดตลาดและหรือเลิกผลิต ทั้งนี้ วัสดุอุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องมีคุณภาพ
  และมาตรฐานใกล้เคียงกับมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
   

ส่วนบริการฟรี

-  รายการที่มิได้ระบุไว้ในรายการวัสดุมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น ให้ถือปฏิบัติตามระบุในแบบที่
      บริษัทกำหนด
  -  ขออนุญาตปลูกสร้าง ขอเลขที่บ้าน (ลูกค้าเป็นผู้ชำระให้หน่วยงานภาครัฐ)
  -  ขอมิเตอร์ไฟฟ้า ชั่วคราวและถาวร (ลูกค้าเป็นผู้ชำระให้หน่วยงานภาครัฐตามใบเสร็จ)
  -  ขอมิเตอร์ประปา ชั่วคราวและถาวร (ลูกค้าเป็นผู้ชำระให้หน่วยงานภาครัฐตามใบเสร็จ)
   
รายการที่ไม่รวมในราคาบ้าน -  รื้อบ้านเดิม ถมดิน ปรับระดับดิน จัดสวน
  -  ค่าขออนุญาตผ่านทาง เงินประกันหมู่บ้าน (ถ้ามี)
  -  ค่าเช่าที่พัก และค่าเดินทาง (ในกรณีที่ไม่สามารถพักในสถานที่ก่อสร้างได้)
  -  เหล็กดัด มุ้งลวด ผ้าม่าน เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน
  -  ขยายเมนไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า  ขยายเมนประปา มิเตอร์ประปา ปักเสาพาดสาย ปั๊มน้ำ และถังเก็บ     น้ำ
  -  เทพื้นรอบบ้าน ถนนภายใน
  -  เคาน์เตอร์ครัวและอุปกรณ์ ตู้อาบน้ำ เคาน์เตอร์ห้องน้ำ
  -  งานรั้วและประตู
  -  ใช้ขนาดมิเตอร์ไฟ 30 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย  หรือ  3 เฟส 4 สาย
  -  ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตมากกว่า 12 ช่อง
   

การรับประกัน

 

- รับประกันคุณภาพทั่วไป โดยการตรวจสอบและซ่อมแซมให้ฟรี ตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นเวลา 1 ปี
  -  รับประกันงานโครงสร้างบ้าน ตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นเวลา 10 ปี
  -  รับประกันการรั่วซึมหลังคา ตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นเวลา 1 ปี
   
   
   

   Copyright © 2012 All Rights Reserved.

พียูดี เฮาส์ รับสร้างบ้าน
ที่อยู่ :  เลขที่ 969 / 5 ถนน :  รอบเมือง ตำบล : หมากแข้ง
อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุดรธานี      รหัสไปรษณีย์ : 41000
เบอร์โทร :  042-244-359      มือถือ :  086-355-4480,081-939-0485
อีเมล : pudhouse@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.pudhouse.com