ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 1
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 2
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 3
bulletแบบบ้านชั้นเดียว เล่ม 4
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง เล่ม 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 2
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น เล่ม 3
bulletแบบบ้าน 3 ชั้น
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นมาตรฐาน
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นคลาสสิค
bulletวัสดุสร้างบ้าน รุ่นพรีเมี่ยม
สร้างบ้านราคาถูก
bulletโปรโมชั่นแบบบ้าน
bulletโปรโมชั่นสร้างบ้าน
bulletบ้านสร้างจริง ชั้นเดียว
bulletบ้านสร้างจริง 2 ชั้น
bulletบ้านสร้างจริง ชั้นครึ่ง
bulletบ้านสร้างจริง 3 ชั้น
dot
dot
bulletความรู้เรื่องแบบบ้าน
bulletการดูฮวงจุ้ยสร้างบ้านด้วยตนเอง
bulletฤกษ์สร้างบ้าน เสาเอกนับตรงไหน
bulletกฏหมายการสร้างบ้าน
bulletขั้นตอนสร้างบ้านกับเรา
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 1
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 2
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 3
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 4
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 5
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 6
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 7
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 8
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 9
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 10
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 11
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 12
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 13
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 14
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 15
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 15P
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 16
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 17
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 18
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 19
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 20
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 21
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 22
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 23
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 24
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 25
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 26
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 27
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 28
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 29
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 30
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 31
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 32
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 33
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 34
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 35
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 36
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 37
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 38
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 39
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 40
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 41
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 42
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 43
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 44
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 45
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 46
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 47
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 48
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 49
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 50
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 51
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 52
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 53
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 54
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 55
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 56
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 57
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 58
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 59
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 60
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 61
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 62
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 63
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 63P
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 64
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 65
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 66
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 67
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 68
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 69
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 70
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 71
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 72
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 73
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 74
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 75
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 76
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 77
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 78
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 79
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 80
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 81
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 82
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 83
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 84
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 85
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 86
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 87
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 88
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 89
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 90
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 91
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 92
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 93
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 94
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 95
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 96
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 97
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 98
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 99
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 100
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 101
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 102
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 103
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 104
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 105
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 106
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 107
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 108
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 109
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 110
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 111
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 112
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 113
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 114
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 115
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 116
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 117
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 118
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 119
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 120
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 121
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 122
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 123
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 124
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 125
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 126
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 127
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 128
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 129
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 130
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 131
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 132
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 133
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 134
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 135
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 136
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 137
bulletแบบบ้านชั้นเดี่ยว S - 138
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 139
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 140
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 141
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 142
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 143
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 144
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 145
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 146
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 147
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 148
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 149
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 150
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 151
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 152
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 153
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 154
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 155
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 156
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 157
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 158
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 159
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 160
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 161
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 162
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 163
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 164
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 165
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 166
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 167
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 168
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 169
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 170
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 171
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 172
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 173
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 174
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 175
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 176
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 177
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 178
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 179
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 180
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 181
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 181s
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 182
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 183
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 184
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 185
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 186
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 187
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 188
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 189
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 190
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 191
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 192
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 193
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 194
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 195
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 196
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 197
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 198
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 199
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 200
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 201
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 202
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 203
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 204
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 205
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 206
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 207
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 208
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 209
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 210
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 211
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 212
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 213
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 214
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 215
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 216
bulletแบบบ้านชั้นเดียว S - 217
บ้านสองชั้นอุดร
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น F - 2
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น F - 2M
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น F - 6
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 1
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 2
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 3
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 4
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 5
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 6
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 7
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 8
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 9
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 10
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 11
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 12
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 12P
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 13
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 14
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 15
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 16
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 17
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 18
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 19
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 20
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 21
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 22
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 23
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 24
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 25
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 26
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 27
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 28
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 29
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 30
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 30S
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 31
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 32
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 33
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 34
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 35
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 36
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 37
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 38
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น p - 38S
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 39
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 40
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 41
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 42
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 43
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 44
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 45
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 46
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 47
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 48
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 49
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 50
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 51
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 52
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 53
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 54
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 55
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 56
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 57
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 58
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 59
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 60
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 61
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 62
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 63
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 64
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 65
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 66
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 67
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 68
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 69
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 70
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 71
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 72
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 73
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 74
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 75
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 76
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 77
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 78
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 79
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 80
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 81
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 82
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 83
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 84
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 85
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 86
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 87
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 88
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 89
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 90
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 91
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 92
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 93
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 94
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 95
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 96
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 97
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 98
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 99
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 100
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 101
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 102
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น p - 103
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 104
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 105
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 106
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 107
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 108
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 109
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 110
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 111
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 112
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 113
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 114
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 114P
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 115
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 116
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 117
bulletแบบบ้าน 2 ชั้น P - 118
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 1
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 2
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 3
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 4
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 5
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 6
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 7
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 8
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 9
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 10
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 11
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 12
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 13
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 14
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 15
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 16
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 17
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 18
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 19
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 20
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 21
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 22
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 23
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 24
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 25
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 26
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 27
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 28
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 29
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 30
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 31
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 32
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 33
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 34
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 35
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 36
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 37
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 38
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 39
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 40
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 41
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 42
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 43
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 44
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 45
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 46
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 47
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 48
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 49
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST - 50
dot
dot
bulletรวมแบบบ้าน 3 ชั้น
dot
รับสร้างบ้าน
dot


สร้างบ้านสวย
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Standard

รายการวัสดุก่อสร้างมาตรฐาน STANDARD

1.โครงสร้างอาคาร                   
วัสดุประกอบงานโครงสร้าง       

-  วัสดุประกอบงานโครงสร้าง ฐานราก 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราช้าง ตรานกอินทรี ตราเพชร ตราทีพีไอ 

    ตอม่อ เสา คาน และพื้นฝากคาน หรือคอนกรีตผสมเสร็จ ไม่กำหนดบริษัท
    คอนกรีตเททับหน้าแผ่นพื้นสำเร็จ  
-  พื้นฝากดิน เอ็นทับหลัง ปูนทราย ปูนซีเมนด์ ตราเสือ ตรานกอินทรี ตรางูเห่า หรือเทียบเท่า และหรือปูนซีเมนต์
    ปรับระดับหรืออื่นๆ ผสมสำเร็จรูปไม่กำหนดบริษัท
   
โครงสร้างทั่วไป  
-  เข็ม คอนกรีตเสร็มเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ ความยาวไม่เกิน 10 เมตร  ตอกด้วยปั้นจั่น ตามรายการคำนวณวิศวกร
  (สำหรับบ้าน 1 ชั้น)
  คอนกรีตเสร็มเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ ความยาวไม่เกิน 21 เมตร ( 2 ต้นต่อ) ตอกด้วยปั้นจั่น
  ตามรายการคำนวณวิศวกร (สำหรับบ้าน 2 ชั้น)
  *** กรณีพื้นที่ปลูกสร้างอาคารไม่สามารถใช้เสาเข็มตามขนาดที่กำหนดไว้ข้างต้น สาเหตุจากสภาพของชั้นดิน
  และสภาพที่ไม่อำนวยให้ใช้ตามรายการคำนวณจากวิศวกรของบริษัทกำหนด โดยจะประมาณค่าใช้จ่าย
  เพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง
  *** กรณีไม่สามารถใช้เสาเข็มตอกได้ สาเหตุจากสภาพพื้นที่และบริเวณปลูกสร้างอาคารไม่อำนวย
  จะใช้เสาเข็มเจาะแทนเสาเข็มตอก โดยจะประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง
-  ฐานราก เสา คาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ( เหล็กเสริมหลักใช้เหล็กข้ออ้อย ) ขนาดตามวิศวกรกำหนด
-  พื้นชั้นล่าง / ชั้นบน พื้นสำเร็จรูปชนิดวางบนคาน บางส่วนหล่อกับที่ หรือตามแบบระบุ
-  พื้นจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดตามวิศวกรกำหนด ( เทและถ่ายน้ำหนักลงบนพื้นดิน )
-  พื้นซักล้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดตามวิศวกรกำหนด (เทบนพื้นดิน )
   
 2.  วัสดุปูพื้น  
-  พื้นชั้นบน  ปูกระเบื้องแกรนิตโตขนาด  60x60 ซม. พร้อมบัวเชิงผนัง ทาสีน้ำมัน ราคา 350 บาท / ตรม.
-  พื้นชั้นล่าง  ปูกระเบื้องแกรนิตโตขนาด  60x60 ซม. พร้อมบัวเชิงผนัง ทาสีน้ำมัน ราคา 350 บาท / ตรม.
-  พื้นห้องน้ำทั่วไป  ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x  12  " เกรด A ราคา 250 บาท / ตรม.
-  พื้นห้องน้ำใหญ่  ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x  12  " เกรด A ราคา 250 บาท / ตรม.
-  พื้นห้องครัว  ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x  12  " เกรด A ราคา 200 บาท / ตรม.
-  พื้นระเบียง,เฉลียง  ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x  12  " เกรด A ราคา 200 บาท / ตรม.
-  พื้นห้องเก็บของ  ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x  12  " เกรด A ราคา 200 บาท / ตรม.
-  พื้นโรงรถ   ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ
-  พื้นซักล้าง  ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x  12  "เกรด A  ราคา 200 บาท / ตรม.
-  พื้นห้องนอนแม่บ้าน   ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x  12  " เกรด A ราคา 200 บาท / ตรม.
-  พื้นห้องน้ำแม่บ้าน   ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x  12  " เกรด A ราคา 200 บาท / ตรม.
   
 3.วัสดุก่อสร้างและบุผนัง  
 -  ผนังทั่วไป  ก่อผนังด้วยอิฐมวญเบาหรืออิฐมอญแดง ฉาบเรียบ
 -  ผนังห้องน้ำทั่วไป  ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด  8 " x  8  "  เกรด A ราคา 250 บาท / ตรม. (ปูสูงจรดฝ้า)
 -  ผนังห้องน้ำใหญ่  ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด  8 " x  8  "  เกรด A ราคา 250 บาท / ตรม. (ปูสูงจรดฝ้า)
 -  ผนังห้องน้ำแม่บ้าน  ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด  8 " x  8  "  เกรด A ราคา 150 บาท / ตรม. (ปูสูง 1.5 เมตร)
   
 4. ฝ้าเพดาน  
 -  ฝ้าเพดานภายในทั่วไป  กรุแผ่นยิปซั่มตราช้าง ( มาตรฐาน ) หนา  9  มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
 -  ฝ้าเพดานภายนอก (ชายคา)  ฝ้าระบายอากาศ  ตราช้าง
 -  ฝ้าเฉลียง / ระเบียง  ฝ้าระบายอากาศ  ตราช้าง
 -  ฝ้าห้องน้ำ  กรุแผ่นยิปซั่มตราช้าง ( มาตรฐาน ) หนา 9  มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
   
 5. หลังคา  
 -  อะเส / คานหลังคา โครงเหล็กรูปพรรณตามแบบคำนวณวิศวกรรม ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง ขนาดตามวิศวกรกำหนด
 -  โครงหลังคา โครงเหล็กรูปพรรณตามแบบคำนวณวิศวกรรม ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง ขนาดตามวิศวกรกำหนด
 -  หลังคา มุงกระเบื้องตราเพชร
 -  เชิงชาย ไม้ Conwood 2 in 1 ทาสีน้ำอะครีลิค
   
 6. วงกบ  
 -  วงกบทั่วไป  ไม้เต็ง ขนาด  2" x  4 " ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ
 -  วงกบประตู หน้าต่าง  อลูมิเนียม
-  วงกบประตูโรงรถ ไม้เต็ง ขนาด  2" x  4 " ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ
-  วงกบประตูห้องครัว ไม้เต็ง ขนาด 2" x  4  " ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ
   
7. หน้าต่าง  
-  หน้าต่างทั่วไป อลูมิเนียมอบขาว        ติดกระจกเขียวตัดแสง
-  หน้าต่างห้องน้ำ อลูมิเนียมอบขาว        ติดกระจกเขียวตัดแสง
   
8. ประตู  
-  ประตูห้องครัว ใช้บานประตู UPVC
-  ประตูห้องนอน ใช้บานประตู UPVC
-  ประตูห้องน้ำ ใช้บานประตู UPVC
-  ประตู ห้องเก็บของ ไม้อัดสักมีเกร็ดบังใบ
   
9. อุปกรณ์ประตู หน้าต่าง  
-  ลูกบิดประตูทั่วไป+ห้องนอน สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE  รุ่น  911.64.215
-  ลูกบิดประตูห้องน้ำ สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE  รุ่น  911.64.219
-  บานพับประตู-หน้าต่าง สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE  รุ่น  489.04.000
-  มือจับประตูห้องเก็บของใต้บันได สแตนเลส
-  ประตูทางเข้าหลัก ใช้ตามผู้ผลิตประตู หน้าต่าง หรืออลูมิเนียม 
-  กลอนประตู 4 1/4” สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE  รุ่น  489.71.300
-  กันชนประตูแม่เหล็ก สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE  รุ่น  489.70.256
   
10. สุขภัณฑ์  
-  โถส้วมชักโครก 2 ชิ้น  American standard  ราคาไม่เกิน  3,500 บาท/ชุด
-  อ่างล้างหน้าขาตั้งยาว  American standard  ราคาไม่เกิน  1,500 บาท/ชุด
    COPACABANA ขาว  
-  ที่ใส่สบู่ *ขาว  American standard  ราคาไม่เกิน  300 บาท/ชุด
-  ที่ใส่กระดาษชำระ  American standard  ราคาไม่เกิน  300 บาท/ชุด
-  ฝักบัว + วาล์วลอย  American standard  ราคาไม่เกิน  1,500 บาท/ชุด
-  ก๊อกอ่างล้างหน้า  American standard  ราคาไม่เกิน  1,200 บาท/ชุด
-  สายฉีดชำระ + สต๊อปวาล์ว  American standard  ราคาไม่เกิน  850 บาท/ชุด
-  กระจกเจียปรี 60x80 ซม. สี่เหลี่ยม ราคาไม่เกิน 1,000 บาท/ชุด
-  ราวแขวนผ้า 45 ซม. *สแตนเลส ราคาไม่เกิน 300 บาท/ชุด
-  สายน้ำดีสแตนเลสถัก 18 นิ้ว รุ่น SF-45 ราคาไม่เกิน 50 บาท/ชุด
-  ตะแกรงกันกลิ่น โครเมี่ยม ราคาไม่เกิน 200 บาท/ชุด
   
11. งานบันได  
-  โครงสร้างบันได โครงสร้างเป็น คสล.
-  เสา / ราวบันได สแตนเลส  (ขนาดตามมาตรฐานบริษัท)
-  ลูกนอน ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x  12  " เกรด A ราคา 350 บาท / ตรม.
-  พื้นชานพัก ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x  12  " เกรด A ราคา 350 บาท / ตรม.
-  ลูกกรงกันตก สแตนเลส (ลายตามมาตรฐานบริษัท)
   
12. งานประปา  

-  ท่อน้ำดี / ท่อประปา

 

ท่อเมนใช้ P.V.C.  ขนาด 6 หุน ต่อจากอาคารถึงมิเตอร์ประปาระยะไม่เกิน 20  เมตร ท่อแยกใช้ท่อ

P.V.C. ขนาด 4 หุน

-  ท่อน้ำเสีย / ท่อน้ำทิ้ง ท่อ P.V.C. ตราช้าง ขนาด 3" ท่อแยก ขนาด 2" ความหนาชั้นคุณภาพ 8.5 สีฟ้า
-  ท่อระบายอากาศ ท่อ P.V.C. ตราช้าง ขนาด 1"   ความหนาชั้นคุณภาพ 5 สีฟ้า
   
13. งานระบบสุขาภิบา  
-  ถังบำบัด ใช้ถึงบำบัดสำเร็จรูปขนาด 1,600  ลิตร ( ฝังในดิน ) จำนวน 1 ลูก
-  ท่อระบายน้ำ ใช้ท่อซีเมนต์ใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  8 ต่อจากตัวอาคารลงบ่อพักสาธารณะระยะไม่เกิน 26  เมตร
-  บ่อพัก บ่อพักน้ำสำเร็จรูปขนาด 30 x 40  เซนติเมตร ทุกระยะ 6  เมตร และทุกมุมเลี้ยว
-  บ่อดักไขมัน บ่อสำเร็จรูป 1 จุด ตำแหน่งตามแบบ
   
14. งานไฟฟ้า  
-  ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน ขนาดมิเตอร์ไฟ 15 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย

-  สายเมนภายนอก

 

ใช้สายเดี่ยว ไทยยาซากิ THW 16 mm.2 เดินลอยในอากาศ ความยาวไม่เกิน 25 ม. จากชายคาบ้านถึงมิเตอร์
-  สายไฟฟ้าภายใน ใช้สายเดี่ยว ไทยยาซากิ THW 2.5 / 1.5 mm.2 ( ชนิดเดินร้อยท่อ )
-  แผงควบคุมไฟฟ้า ใช้ตูคอนซูเมอร์ยูนิต ชนิดตู้เหล็ก พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาดตามแบบ
-  ปลั๊กไฟฟ้า ( แบบ, ยี่ห้อ, จำนวนจุด ) ชนิดฝังเรียบกำหนดให้ห้องละ 1 จุดเฉพาะห้องนอนใหญ่ 2 จุด
-  สวิตซ์แอร์ กำหนดให้ไม่เกิน 3 จุด
-  เดินสายไฟเครื่องทำน้ำอุ่น กำหนดให้ไม่เกิน 2 จุด
-  ปลั๊กทีวี กำหนดให้ไม่เกิน 4 จุด
-  โทรศัพท์ กำหนดให้ไม่เกิน 1 จุด
-  ดวงโคม ดวงโคมกลม หรือฟลูโอเรสเซ็นต์
-  สวิตซ์ไฟฟ้า Panasonic
   
14. งานสี  (ไม่รวมสีผสม)  
-  ผนังภายนอก (สีเบอร์ 2 สี , สีบัว 1 สี) แต่งผิวเรียบ 1 เที่ยว  สีรองพื้น 1 เที่ยว TOA 4 SEASONS ชนิดเช็ดได้  (กึ่งเงา) ทา 2 เที่ยว
ผนังภายใน (สีเบอร์ 1 สี , นับรวมภายนอก 2 สี)

แต่งผิวเรียบ 1 เที่ยว  สีรองพื้น 1 เที่ยว TOA 4 SEASONS ชนิดเช็ดได้ (กึ่งเงา) ทา 2 เที่ยว

 

-  ผิววงกบ / เหล็ก ทั่วไป ทาสีน้ำมัน TOA ทั้งภายนอก และ ภายใน
-  ผิวฝ้าภายใน-ภายนอก ทาสีน้ำนิปปอน ทา 2 เที่ยว
   
16. ระดับพื้นชั้นล่าง  
-  ระดับพื้นชั้นล่าง สูงกว่าระดับดินในพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 0.50 เมตร หรือในแบบระบุ ( กรณีพื้นต่างระดับ )
   
17. อื่นๆ  
วัสดุเทียบเท่า

รายการวัสดุอุปกรณ์มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

  เนื่องจากสินค้าขาดตลาดและหรือเลิกผลิต ทั้งนี้ วัสดุอุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องมีคุณภาพ
  และมาตรฐานใกล้เคียงกับมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
   

ส่วนบริการฟรี

-  รายการที่มิได้ระบุไว้ในรายการวัสดุมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น ให้ถือปฏิบัติตามระบุในแบบที่
      บริษัทกำหนด
  -  ขออนุญาตปลูกสร้าง ขอเลขที่บ้าน (ลูกค้าเป็นผู้ชำระให้หน่วยงานภาครัฐ)
  -  ขอมิเตอร์ไฟฟ้า ชั่วคราวและถาวร (ลูกค้าเป็นผู้ชำระให้หน่วยงานภาครัฐตามใบเสร็จ)
  -  ขอมิเตอร์ประปา ชั่วคราวและถาวร (ลูกค้าเป็นผู้ชำระให้หน่วยงานภาครัฐตามใบเสร็จ)
   
รายการที่ไม่รวมในราคาบ้าน -  รื้อบ้านเดิม ถมดิน ปรับระดับดิน จัดสวน
  -  ค่าขออนุญาตผ่านทาง เงินประกันหมู่บ้าน (ถ้ามี)
  -  ค่าเช่าที่พัก และค่าเดินทาง (ในกรณีที่ไม่สามารถพักในสถานที่ก่อสร้างได้)
  -  เหล็กดัด มุ้งลวด ผ้าม่าน เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน
  -  ขยายเมนไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า  ขยายเมนประปา มิเตอร์ประปา ปักเสาพาดสาย ปั๊มน้ำ และถังเก็บ     น้ำ
  -  เทพื้นรอบบ้าน ถนนภายใน
  -  เคาน์เตอร์ครัวและอุปกรณ์ ตู้อาบน้ำ เคาน์เตอร์ห้องน้ำ
  -  งานรั้วและประตู
  -  ใช้ขนาดมิเตอร์ไฟ 30 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย  หรือ  3 เฟส 4 สาย
  -  ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตมากกว่า 12 ช่อง
   

การรับประกัน

 

- รับประกันคุณภาพทั่วไป โดยการตรวจสอบและซ่อมแซมให้ฟรี ตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นเวลา 1 ปี
  -  รับประกันงานโครงสร้างบ้าน ตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นเวลา 10 ปี
  -  รับประกันการรั่วซึมหลังคา ตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นเวลา 1 ปี
   
   
   

   Copyright © 2012 All Rights Reserved.

พียูดี เฮาส์ รับสร้างบ้าน
ที่อยู่ :  เลขที่ 969 / 5 ถนน :  รอบเมือง ตำบล : หมากแข้ง
อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุดรธานี      รหัสไปรษณีย์ : 41000
เบอร์โทร :  042-244-359      มือถือ :  086-355-4480,081-939-0485
อีเมล : pudhouse@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.pudhouse.com